Tìm kiếm

Liên Kết Website


CHI ĐOÀN PHÒNG AN NINH ĐỐI NGOẠI TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT
Thứ 5, 14 Tháng 11 2019 14:24

Thực hiện Kế hoạch số 188-KH/TĐTN-XDĐ ngày 30/10/2019 của Tỉnh đoàn về tổ chức tuyên truyền thực hiện Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công văn số 102-ĐTN ngày 31/10/2019 của Ban chấp hành Đoàn Công an tỉnh về việc hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019, ngày 13/11/2019, Chi đoàn Phòng An ninh đối ngoại đã tổ chức sinh hoạt triển khai phát động hưởng ứng ngày Pháp luật với một số nội dung chính như sau:

Quán triệt cho đoàn viên  Công văn số 1857/BCA-V03 ngày 08/7/2019 của Bộ Công an hướng dẫn về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trong Công an nhân dân. Với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh” và các khẩu hiểu hành động: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”; “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ và thực thi pháp luật”; “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”; “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”.

Tại buổi sinh hoạt, Ban chấp hành Chi đoàn đã phát động phong trào: “Mỗi cán bộ chiến sĩ là một chuyên gia, tuyên truyền viên pháp luật”, đồng thời Cấp ủy đơn vị đã định hướng một số nội dung cụ thể như:

Vận động, yêu cầu đoàn viên nghiên cứu, ứng dụng các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của đơn vị, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cụ thể là: Luật an ninh mạng, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam, luật biên giới quốc gia và những văn bản pháp luật khác có liên quan quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Đặng Quốc Phát – Chi ủy viên phát biểu chỉ đạo định hướng nghiên cứu,
tuyên truyền về pháp luật
Yêu cầu toàn bộ đoàn viên trong chi đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đi đôi với tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm như pháp luật về an ninh mạng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháp; quản lý cư trú, pháp luật về đất đai, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ trẻ em… Qua buổi sinh hoạt đã nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn về vai trò tầm quan trọng của kiến thức pháp luật đối với thực tiễn công tác, chiến đấu đồng thời nắm chắc tình hình dư luận quần chúng xã hội quan tâm đến các chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời tham mưu, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự phát sinh theo đúng quy định của pháp luật.
Chi đoàn Phòng An ninh đối ngoại.
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: