Tìm kiếm

Liên Kết Website


Những thông tin cần biết về hưởng chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
Thứ 2, 11 Tháng 11 2019 16:22

Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, trong đó chế độ “người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày” vẫn chưa được tuyên truyền thường xuyên, hướng dẫn cụ thể nên đối tượng ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, nhất là các đối tượng ở các vùng sâu, vùng xa chưa được tiếp cận, giải quyết theo đúng quy định.

Xin chia sẻ một số thông tin sau để mọi người có người thân hoặc thân nhân chưa được hưởng chế độ trên thì tìm hiểu và đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn cụ thể. Chế độ “người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày” được Nhà nước quy định tại Điều 29 Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi và chế độ trợ cấp hàng tháng được hướng dẫn tại Điều 46, Điều 47 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; một số nội dung xác nhận, thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; mức trợ cấp cụ thể đối với từng đối tượng và người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Thời gian qua, một số người đã lợi dụng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước quy định về công tác này để nhận làm hồ sơ hoặc khai man hồ sơ nhằm trục lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tốt đẹp này. Để công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định người dân khi xác định mình thuộc diện đối tượng được hưởng chế độ “người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày” cần trực tiếp đến UBND xã nơi thường trú để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định, tránh tình trạng thông qua những người không có trách nhiệm dễ dẫn đến bị lừa đảo.

#LTT
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: