Tìm kiếm

Liên Kết Website


Phát động, ra mắt mô hình “Đội xung kích tuần tra đảm bảo trật tự đường phố thị xã La Gi” góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
Thứ 6, 18 Tháng 10 2019 14:39

Thực hiện kế hoạch số 188/KH-BCĐ ngày 14/01/2019 của Ban chỉ đạo tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và Kế hoạch số 2259/KH-BCĐ, ngày 15/3/2019 của Ban chỉ đạo tỉnh về phát động xây dựng mô hình “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố thị xã La Gi”.


Ảnh: Văn nghệ chào mừng Lễ phát đông ra mắt mô hình

Trên cơ sở đó, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo thị xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị khảo sát đánh giá tình hình tội phạm trên địa bàn, nhất là tình hình cướp giật, trộm cắp, tệ nạn xã hội… làm căn cứ cho việc xây dựng mô hình phù hợp, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, đấu tranh, ngăn chặn, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tuyên truyền đến quần chúng nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, hỗ trợ cũng như vận động các nhân dân, mạnh thường quân đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động mô hình; và huy động đông đảo cán bộ, nhân dân hưởng ứng ra lễ phát động mắt mô hình “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố thị xã La Gi”.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị lễ phát động ra mắt mô hình

Ngày 10/10/2019, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo thị xã, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức Hội nghị phát động và ra mắt mô hình “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố thị xã La Gi”với trên 250 đại biểu  tham dự. Tại hội nghị lãnh đạo  Thường trực Ban chỉ đạo thị xã LaGi báo cáo đánh giá tình hình ANTT địa phương thời gian qua và kết quả khảo sát phục vụ xây dựng mô hình “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố thị xã La Gi” gắn với trình chiếu phóng sự chuyên đề về hoạt động của từng thành viên mô hình trong thời gian trên địa bàn thị xã được Ban biên tập Chương trình An ninh Bình Thuận tập hợp hợp hình thành phóng  sự.  Nội dung phóng sự chuyên đề ghi nhận đánh giá quá trình hình thành và ra mắt mô hình như: Đội xung kích  bảo vệ trật tự đường phố thị xã La Gi được hình thành tự phát từ tháng 8/2017 với 12 thành viên đến nay là 17 thành viên tự nguyện tham gia công tác phòng chống tội phạm; tham gia tuần tra ban đêm trên các tuyến đường địa bàn thị xã; kịp thời giúp những người bị tai nạn giao thông, gặp hoạn nạn trong đêm; mặc dù mang tính tự phát nhưng luôn được quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn của lực lượng Công an. Hoạt động của mô hình đã thể hiện tinh thần nghĩa hiệp, thân ái, giúp đỡ người hoạn nạn, làng xóm và cộng đồng đã khơi dậy và thể hiện trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với công tác xã hội, cũng như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Ảnh: Tập thể thành viên nòng cốt mô hình ra mắt hoạt động

Tại buổi lễ đã Lãnh đạo UBMT Tổ quốc thị xã đã Công bố các quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình, Quyết định thành viên mô hình và Quyết định ban hành kèm theo quy chế, tiêu chí hoạt động mô hình theo đúng tinh thần Quyết định số số 1383/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2017 của Ban chỉ đạo tỉnnh về ban hành quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đại diện Tổ nòng cốt mô hình ra mắt và hứa quyết tâm triển khai, thực hiện đúng quy chế hoạt động đã đề ra, nêu cao trách nhiệm, phối hợp với Công an các phường, xã trong công tác tuần tra đêm, phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Ảnh: Đ/c Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động ra mắt mô hình.

Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh kiêm Phó Ban chỉ đạo tỉnh đã phát biểu, đánh giá: Trong vòng xoáy nền kinh tế thị trường, mỗi chúng ta đang vật lộn từng giờ mưu sinh; nhưng không vì thế mà tinh thần vị nghĩa bị xem nhẹ; hành động của các thành viên mô hình chính là tinh thần nghĩa hiệp, thân ái, giúp đỡ người hoạn nạn, thể hiện trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với công tác xã hội nói chung và trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng. Việc hình thành và đưa tổ chức mô hình “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố La Gi” chính thức ra mắt và đi vào hoạt động là việc làm cần thiết, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và quy định pháp luật Nhà nước; đưa hoạt động tự phát thành có tổ chức, bài bản; thúc đẩy mặt tích cực dưới góc độ xã hội và tính nhân văn của đời sống hôm nay; Đáp ứng yêu cầu của nhân dân xây dựng một xã hội lành mạnh, bình yên, không còn tội phạm và tệ nạn xã hội mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân địa phương mong mỏi.

Ảnh: Đ/c Phó Giám đốc trao Giấy khen cho đại diện tập thể cá nhân điển hình

Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã, cám ơn Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã duy trì thử thách từng thành viên mô hình những năm qua và tập hợp hình thành mô hình theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh; huy động được đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia hưởng ứng lễ phát động, ra mắt mô hình và cũng như trong công tác vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân và bà con nhân dân cùng chung sức đóng góp kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của mô hình.

Đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 4 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, xây dựng hoạt động mô hình “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố thị xã La Gi” góp phần động viên và thúc đẩy nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

Ảnh: Lãnh đạo tỉnh, địa phương chụp hình lưu niệm cùng thành viên mô hình.

Để duy trì có hiệu quả hoạt động mô hình, Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo thị xã, cấp ủy, chính quyền địa phương, thành viên mô hình cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thường trực Ban chỉ đạo chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền pháp luật luật, ý thức tự quản, tự phòng, tham gia tố giác tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật và ý nghĩa của mô hình “Đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố La Gi”. Qua đó, nâng cao  nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác giữ gìn tại an ninh, trật tự và vận động sự đóng góp kinh phí của nhân dân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân trên địa bàn thị xã nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên mô hình thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Ban chỉ đạo mô hình phân công phải trách nhiệm cho từng thành viên tổ nòng cốt mô hình tham gia phối hợp tuần tra đêm có hiệu quả, phản ánh kịp thời những thông tin tình hình nghi vấn có liên quan đến an ninh, trật tự và tệ nạn xã hội cho Công an các, phường nơi gần nhất để kịp thời giải quyết, xử lý.

Thành viên nòng cốt của mô hình phải thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của mô hình; tích cực, nêu cao trách nhiệm trong công tác tuần tra đêm phối hợp với Công an các phường, xã giữ gìn an ninh, trật tự; đồng thời, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng và tích cực phát hiện tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Lực lượng Công an thị xã xã phải thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực hiện tốt văn hóa giao tiếp ứng xử với nhân dân; tiếp nhậ xử lý tin ban đầu đúng quy định của pháp luật làm chỗ dựa vững chắc cho thành viên mô hình; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định tình hình không để phức tạp xảy ra.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động mô hình. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật để bảo đảm hoạt động của các thành viên mô hình đều tuân thủ đúng Quy chế hoạt động đã đề ra. Kịp thời đề xuất khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức thăm hỏi động viên các trường hợp bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

4. Định kỳ hàng quý lãnh đạo Công an thị xã cùng đội nghiệp vụ tham gia sinh hoạt cùng mô hình để đánh giá kết quả hoạt động, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng nhiệm vụ hoạt động cho tổ nòng cốt mô hình. 06 tháng, năm Ban chỉ đạo xây dựng mô hình tiến hành sơ kết đánh giá kết quả đạt được; kịp thời biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm.

5. Giao thành viên Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phối hợp với ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, Công an thị xã và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh sơ kết, đánh giá qua 1 năm hoạt động, kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm, các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn kinh phí cho hoạt động của mô hình .

Giao Công an thành phố Phan Thiết, nghiên cứu, vận dụng cách làm của LaGi phối hợp chặt chẽ với đơn vị thành viên Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh tham mưu Ban chỉ đạo thành phố xây dựng mô hình trên cho phù hợp với đặc điểm hình hình, địa bàn thành phố trong năm 2020.

 

Xuân Lộc, Phòng PV05

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: