Công an tỉnh: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
Thứ 4, 10 Tháng 4 2019 14:53

Vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính- năm 2018, triển khai và ký cam kết thực hiện nội dung công tác cải cách hành chính năm 2019; Đồng chí Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, toàn diện trên các mặt công tác; đã giải quyết trên 92.000 hồ sơ thủ tục hành chính về các lĩnh vực, như: quản lý hành chính về trật tự xã hội, đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, quản lý xuất nhập cảnh, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy…; trên 99% ý kiến rất hài lòng và hài lòng là kết quả thu được từ việc phát phiếu khảo sát lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, đánh giá về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ chiến sĩ Công an đối với nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những tồn tại thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa ý thức và tinh thần trách nhiệm của Cán bộ chiến sĩ khi phục vụ nhân dân. Ngoài ra, các điều kiện phục vụ công tác cải cách hành chính tiếp tục được đầu tư, bổ sung, hoàn thiện để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được; thực hiện có hiệu quả chương tình công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp của Bộ Công an và Công an tỉnh đề ra; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn; thông tin kịp thời đến người dân biết các văn bản có liên quan trong công tác cải cách các thủ tục hành chính; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có văn hóa, có trình độ về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới ./.

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: