Tìm kiếm

Liên Kết Website


Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự địa phương
Thứ 3, 19 Tháng 2 2019 15:51

Sáng 19/02/2019, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết, tuyên dương điển hình  tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

 

 

Ảnh: Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc,

kiêm Phó Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Hội nghị có trên 300 đại biểu tham dự. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo TW và đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo cùng các đồng chí  lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND huyện, thị, xã, thành phố là thành viên Ban chỉ đạo các cấp; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường thuộc UBND tỉnh quản lý, đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; Bí Thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh; tập thể lãnh đạo, chỉ huy cấp đội thuộc phòng PV05, PA03, PA04; Đội trưởng Đội an ninh nhân dân, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cấp huyện; Đội trưởng Đội QLHC Công an huyện Phú Quý và phóng viên báo, đài Trung ương, địa phương dự và đưa tin.

 

 

Ảnh: Đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng

Cục V05 Bộ Công an, đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo.

 

Đặc biệt, tham dự Hôi nghị còn có đại diện 89/266 các tập thể, cá nhân điển hình được Bộ Công an, UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh khen thưởng và các đồng chí là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng bán chuyên trách có nhiều năm đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Trong năm 2018, Ban chỉ đạo các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã bám sát chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện đạt hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự.

 

 

Ảnh: Đồng chí Nguyên Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

kiêm Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng  chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện cơ bản phù hợp với tình chất địa bàn, lĩnh vực, nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị luôn gắn kết với các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”,....

Ban chỉ đạo địa phương và một số ban, ngành đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện như: Phan Thiết, La Gi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tuy Phong, Tánh Linh, Đức Linh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tinh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Ngân hàng Nhà nước, Co.op mart Phan Thiết, Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân....

 

 

Ảnh: Đồng chí Phó Cục trưởng Cục V05, Bộ Công an trao cờ thi đua xuẩt sắc,

Bằng khen của Bộ Công an cho đại diện tập thể đạt thành tích  phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ.

 

Thường trực Ban chỉ đạo các cấp đã phối hợp tổ chức 528 hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ với trên 154. 000 lượt cán bộ công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham dự; in cấp, phát 165.000 tờ rơi phòng, chống tội phạm, TNXH, 900 m2 banroll tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát sóng 58 chương trình truyền hình “An ninh Bình Thuận”; 39 chương trình phát thanh “Vì ANTQ” với 153 phóng sự chuyên đề, phóng sự ngắn, biên tập 935 bản tin, bài liên quan đến tình hình ANTT, TTATGT, tai nạn giao thông; viết, đăng 1250 tin, bài về người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

Thông qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp trên lĩnh vực an ninh xã hội; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn giáp ranh, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, địa bàn đô thị, khu công nghiệp và các tuyến, địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét nơn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hình thức, nội dung triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT được quan tâm chỉ đạo triển khai, thực hiện; thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác đảm bảo ANTT.

Chú trọng sơ kết, củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản đảm bảo an ninh trật tự khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng đơn vị, cơ sở.

 

 

Ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh

cho đại diện các tập thể đạt thành tích phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2018.

 

Duy trì thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự ký kết giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội; gắn với thực hiện phong trào thi đua của các bên liên tịch để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt hiệu quả.

Công tác dân vận của lực lượng Công an tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm Dân vận chính quyền đã tạo ra những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong thực hiện các chủ trương, giải pháp về công tác Công an, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên, tập trung thực hiện có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo trong nhân dân; công tác xã hội từ thiện cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên đã góp cùng các cấp, ngành thực hiện tốt chủ trương an sinh xã hội.

Hoạt động mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh, trật tự được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, củng cố xây dựng, phù hợp thiết thực, hiệu quả hơn; đồng thời đã mạnh dạn thanh loại những mô hình không còn thiết thực, kém hiệu quả. Trong năm, Ban chỉ đaọ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiếp tục quan tâm củng cố, duy trì hoạt động của 139 loại mô hình với 2.780 thành viên nòng cốt tham gia mô hình đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Một số mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và có tính xã hội hóa cao như: mô hình “Quỹ nhân dân với an ninh trật tự”; “Khu dân cư đảm bảo  an ninh trật tự” “4 không, 5 đảm bảo” tại Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn - Mũi Né; mô hình“Thôn tự quản, chống lây lan ma túy”, “Camera an ninh phòng, chống tội phạm”, “Tổ liên quân phòng, chống tội phạm”.. Trong đó, mô hình “Thôn (khu phố) tự quản, chống lây lan ma túy” tại 151 thôn, khu phố được nhân rộng ra 76 xã, phường, thị trấn; mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được nhân rộng ra 55 xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp cùng hệ thống ngân hàng với tổng số 995 camera trị giá trên 9 tỷ đồng đã góp phần quan trọng phòng ngừa xã hội, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn và ổn định về tổ chức, biên chế lực lượng bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng nòng cốt làm công tác bảo vệ ANTT ở địa phương, cơ sở, nhất là đội ngũ lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ cho các trường hợp Công an xã, Bảo vệ dân phố có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thương tích, hy sinh khi thi hành nhiệm vụ với số tiền trên 100 triệu đồng, nhằm động viên anh em khắc phục khó khăn, an tâm công tác, gắn bó với cơ sở. Đặc biệt là tấm gương dũng cảm hy sinh của Trung tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an xã Tiến Lợi trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã thể hiện bản chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ bảo vệ sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Tại hội nghị trọng đã tôn vinh và ghi nhận, đánh giá cao vai trò trách nhiệm của 75 đồng chí là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lực lượng bán chuyên trách đã có nhiều năm đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

 

 

Ảnh: Đại tá Đào Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc

cho đại diện các tập thể đạt thành tích phong trào toàn toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

 

Ghi nhận, tôn vinh  06 đơn vị gồm: Nhân dân và cán bộ xã Đức Bình (Tánh Linh), nhân dân và cán bộ phường Hàm Tiến (Phan Thiết), Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; nhân dân và cán bộ xã Đức Tín (Đức Linh); nhân dân và cán bộ xã Tân Hải (thị xã Lagi), Công ty cổ phần may Nhà Bè được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2018.

Thành tích nổi bật của các đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ ANTT; kết hợp có hiệu quả nội dung bảo vệ ANTT với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn văn hóa” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động có hiệu quả góp phần quan trọng củng cố nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm qua.

Đáng giá biểu dương thành tích của của 10 tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen; 02 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây là những điển hình tiêu biểu tích cực, chủ động, trách nhiệm trong tổ chức triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp mang tính đặc thù trên địa bàn tỉnh và thành tích của 173 tập thể và cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Đã có nhiều đóng góp thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua.

Phát huy những kết quả đã đạt được quyết tâm khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2018; Năm 2019, Ban chỉ đạo tỉnh đã han hành Kế hoạch số 188/KH-BCĐ ngày 14/1/2019 về công tác  xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; xác định 3 mục tiêu, yêu cầu và 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của  Thường trực Ban chỉ đạo TW và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; với quyết tâm chính trị, Ban chỉ đạo các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp  trọng tâm sau:

1. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động, phòng ngừa, tấn công trấn áp làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Phấn đấu đến hết quý I/2019, hoàn thành công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đến cơ sở, cán bộ và ra nhân dân; đảm bảo 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hoàn thành nội dung ký cam kết thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo sát hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, thời điểm; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự; nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình “tự phòng, tự quản” nhằm vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia có trách nhiệm hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Phấn đấu có trên 90 xã, phường, thị trấn và 98% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” vào cuối năm 2019.

3. Phát huy hơn nữa trách nhiệm của Thường trực Ban chỉ đạo các cấp trong đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chú trọng sơ kết, củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị; vai trò nòng cốt của các đoàn thể, lực lượng bảo vệ chuyên trách, thành viên nòng cốt mô hình nhằm đảm bảo yêu cầu bảo đảm an ninh an toàn đối với từng cơ quan, đơn vị.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong phối hợp thực hiện chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch giữa Công an với các đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời phát huy mặt tích cực, khắc phục tồn tại hạn chế; làm tốt công tác sơ, tổng kết và đổi mới công tác thi đua khen thưởng để động viên, cổ vũ phong trào; tổ chức tốt giao ước thi đua; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là các nhân tố mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: