Chi đoàn phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho khoảng 100 đồng bào người Ra-Glai tại địa bàn thôn 4 – xã Đức Bình – huyện Tánh Linh – tỉnh Bình Thuận
Thứ 5, 15 Tháng 11 2018 14:58

 

Vào ngày 10/11/2018, Chi đoàn phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho khoảng 100 đồng bào người Ra-Glai tại địa bàn thôn 4 – xã Đức Bình – huyện Tánh Linh – tỉnh Bình Thuận với nội dung:

 

+ “Quy định của pháp luật về xử phạt hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh; thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông”

+ “Quy định của pháp luật về phòng chống buôn bán người”

+ “Quy định của luật biên giới quốc gia; một số chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biên giới”.

 

Trong quá trình tuyên truyền, chi đoàn cũng đặt ra những câu hỏi nằm trong nội dung tuyên truyền với những phần quà kèm theo giúp người dân tiếp thu hiệu quả hơn. Người dân cũng nêu lên những ý kiến thắc mắc và được cán bộ giải đáp nhiệt tình, làm cho buổi tuyên truyền sôi nổi hơn. Qua buổi tuyên truyền, người dân cũng đã tiếp nhận được nhiều thông tin quý báu, nhận thức được những mối nguy hiểm và cũng đã nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này.

Chi đoàn phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: