Hội thi “Nét đẹp phụ nữ Công an Bình Thuận” năm 2018
Thứ 3, 30 Tháng 10 2018 09:27

Hội thi “Nét đẹp phụ nữ Công an Bình Thuận” năm 2018 là một hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội trong Công an; giúp cho hội viên, cán bộ hội có thêm những kinh nghiệm, kỹ năng trong xử lý các tình huống tại cơ sở.

Là hình thức sinh hoạt bổ ích, giúp nữ Chiến sỹ Công an hiểu sâu hơn về các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành, của Hội; Tuy vậy ngoài số thí sinh tham gia dự thi, thì có rất ít hội viên đến dự vào tối ngày 18/10/2018, mặc dù đã có giấy mời riêng của Hội phụ nữ. Điều này thể hiện ý thức, trách nhiệm của mỗi hội viên đối với các hoạt động chung.

Phó Giám đốc: Đào Ngọc Nghĩa

Hội Phụ nữ CAT

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: