Ban chỉ đạo Thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc) phát động xây dựng khu phố Lâm Giáo an toàn về an ninh trật tự
Thứ 5, 28 Tháng 6 2018 09:13

Khu phố Lâm Giáo thuộc thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, với diện tích tự nhiên 320,83 ha; có 8 tổ tự quản với 668 hộ/2840 khẩu. Trong những năm qua do mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giá Thanh Long ổn định nên tình hình kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực: hộ khá, giàu có 514 hộ, chiếm tỉ lệ 77%; 657/668 hộ đạt gia đình văn hóa. Tuy nhiên tình hình an ninh trật tự, nhất là tình hình thanh thiếu niên uống rượu say gây rối, trộm cắp vặt, tệ nạn ma túy..có chiều hướng gia tăng (trộm cắp: năm 2016 xảy ra 04 vụ; 2017 xảy ra 08 vụ). Từ đó gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc quần chúng nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp tới việc đầu tư phát triển kinh tế của địa phương.

Căn cứ tình hình trên và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Bắc về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm , tệ nạn xã hội. Xác định được mô hình quần chúng tự quản, tự phòng là nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Vì vậy, Công an thị trấn Ma Lâm đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND tiếp tục quan tâm chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi hành vi vi phạm pháp luật, tham gia tốt công tác tự quản, tự  phòng và xây dựng kế hoạch nhân rộng thêm các mô hình mới trên địa bàn toàn xã để góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Ngày 16/6/2018 BCĐ thị trấn Ma Lâm phối hợp cùng Mặt trận, các đoàn thể, Chi bộ, Ban điều hành khu phố Lâm Giáo chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình “Khu phố an toàn về an ninh trật tự” tại nhà văn hóa khu phố Lâm Giáo, TT Ma Lâm.

(Ảnh: Toàn cảnh lễ phát động khu phố Lâm Giáo an toàn về ANTT)

Đến dự có đại diện lãnh đạo phòng PV28 Công an tỉnh, Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là gần 200 cán bộ và nhân dân tham gia hưởng ứng lễ phát động phong trào xây dựng khu phố Lâm Giáo đảm bảo về an ninh trật tự.

(Ảnh: Chủ tịch UBND thị trấn Ma Lâm Phát biểu chỉ đạo

lễ phát động xây dựng khu phố Lâm Giáo an toàn về ANTT)

Việc phát động phong trào xây dựng khu phố an toàn về an ninh trật tự là cơ sở quan trọng trong việc thực hiện đạt tiêu chí 19 về “giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần vào công tác phòng ngừa xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành mục tiêu chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2018 của thị trấn Ma Lâm.

Thuận Bình – PV28

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: