Hiệu quả qua 01 năm triển khai nhân rộng 3 mô hình điểm “Tự phòng, tự quản” bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam
Thứ 5, 31 Tháng 5 2018 10:07

Thực hiện Kế hoạch số 953/KH-BCĐ-CAT, ngày 13/4/2018 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội  tỉnh về sơ kết 01 năm triển khai nhân rộng 3 mô hình điểm “Tự phòng, tự quản” bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Ngày 25/5/2018, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động 03 mô hình: “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”, “Tổ liên quân phòng chống tội phạm” và “Camera an ninh phòng chống tội phạm” nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được; qua đó rút ra những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

(Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị)

Hội nghị thống nhất đánh giá, Thường trực Ban chỉ đạo từ huyện đến xã đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm đến đội ngũ cán bộ cốt cán và nhân dân. Các mô hình được nhân rộng đều phù hợp với tình hình tại địa phương xây dựng, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng thuận cao và tích cực hưởng ứng của quần chúng nhân dân. Kết quả cụ thể:

Việc nhân rộng mô hình “Thôn tự quản chống lây lan ma túy” đã tạo được chuyển biến rõ nét, góp phần kiềm giảm số người nghiện tại từng điểm xây dựng mô hình. Lực lượng tổ nòng cốt mô hình đã vận động cai nghiện tự nguyện tại nhà 09 trường hợp; vận động cai nghiện tự nguyện tại trung tâm 06 trường hợp; kịp thời cung cấp thông tin cho Công an các cấp lập hồ sơ đưa 11 đối tượng vào quản lý giáo dục tại xã theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó đưa 07 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; có 03 trường hợp (Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Ngọc Vương, Ngô Văn Đô) lo tu chí làm ăn, không còn biểu hiện la cà, tụ tập, hút, chích chất ma túy.

Mô hình “Tổ liên quân phòng chống tội phạm” tại khu phố Nam Trung, thị trấn Thuận Nam gồm 12 thành viên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an thị trấn hàng tuần đều xây dựng lịch tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT và phòng chống tội phạm. Đã kịp thời giải tán 03 nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép; 07 nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu, gây rối, đánh nhau; giải tán 26 quán nhậu, kinh doanh ăn uống lấn chiếm lòng lề đường, gây mất ANTT. Qua đó huy động người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Mô hình “Camera an ninh phòng chống tội phạm” cũng được Ban chỉ đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để xây dựng mô hình. Hiện nay, xã Thuận Quý đã cho ra mắt đi vào hoạt động từ ngày 24/4/2018 với kinh phí 57 triệu, 13 camera, 01 bộ đầu thu do Công an xã quản lý. Xã Mương Mán đã chuẩn bị xong các bước, dự kiến đầu tháng 6/2018 dẽ cho ra mắt và đi vào hoạt động với kinh phí khoảng 30 triệu lắp đặt 06 camera; xã Hàm Mỹ, Tân Lập cũng đang triển khai các bước để xây dựng mô hình Camera an ninh.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình “Tự phòng, tự quản” góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian tới. Đồng thời, đã tuyên dương và trao tặng Giấy khen của Chủ tịch huyện cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

(Đ/c Lê Văn Bảy - Phó Trưởng Công an kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo huyện

tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc)

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam  tập trung tổ chức thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

1. Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn cần tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Do đó, cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, duy trì hoạt động thường xuyên các mô hình đã được nhân rộng; hàng tháng phải sinh hoạt, 06 tháng, 01 năm phải tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm làm cơ sở để phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tại địa phương.

2. Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chưa nhân rộng 03 mô hình điểm “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”, “Tổ liên quân phòng chống tội phạm” và “Camera an ninh phòng chống tội phạm” phải tập trung chỉ đạo, triển khai nhân rộng theo chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo huyện. Việc nhân rộng các mô hình phát hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tránh phô trương, hình thức.

3. Thường trực Ban chỉ đạo các xã, thị trấn phải chủ động kiểm tra, rà soát công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo ANTT trên địa bàn phụ trách. Tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra tại Thông báo số 1419/TB-BCĐ, ngày 09/8/2017 và Hướng dẫn số 1423/HD-BCĐ, ngày 09/8/2017 của Ban chỉ đạo huyện. Đồng thời tích cực tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt Công văn số 558/BCĐ-CAH, ngày 06/4/2018 của Ban chỉ đạo huyện về nhân rộng các mô hình điểm trên địa bàn huyện.

4. Kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình “Tự phòng, tự quản” để động viên, khích lệ tinh thần và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình./.

Quang Nam – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: