Kết quả qua 03 năm chuyển hóa công tác địa bàn trọng điểm, phức tạp về về trật tự, an toàn xã hội tại phường Phú Trinh (TP. Phan Thiết)
Thứ 3, 29 Tháng 5 2018 14:20

Thực hiện Quyết định số 950/QĐ-BCĐ ngày 13/4/2018 của Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội về phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội phải thực hiện chuyển hóa năm 2018. Toàn tỉnh có 12 địa bàn xã, phường, thị trấn phải thực hiện chuyển hóa trong năm 2018; trong đó, có phường Phú Trinh thuộc thành phố Phan Thiết.

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; ngày 25/5/2018 Ban chỉ đạo phường phú Trinh tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn, xã hội. Trên cơ sở kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 14/4/2015 của BCĐ thành phố về chuyển hóa địa bàn, trọng điểm; Công an phường đã tham mưu BCĐ phường lựa chọn 03 khu phố trọng điểm để chuyển hóa, gồm khu phố 02; khu phố 10; khu phố 11.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá mặc dù tình hình an ninh, trật tự có lúc diễn biến phức tạp song với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường được đẩy mạnh, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế làm giảm, có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm 03 khu phố trên địa bàn phường.

Lực lượng Công an - Bảo vệ dân phố - Dân quân tự vệ đã phối hợp tổ chức tuần tra 1.234 đêm, đã giải tán 226 nhóm với 667 thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu, đẩy đuổi 34 lượt gái mại dâm đứng bắt khách.

Công tác chỉ đạo xây dựng mới và củng cố mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng” đảm bảo ANTT được đặc biệt quan tâm chỉ đạo; đã xây dựng, ra mắt mô hình “Camera an ninh” và “Tiếng loa an ninh” đã lắp đặt 07 Camera an ninh và 02 loa phát thanh. Tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả mô hình  “Cảm hóa  giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và phòng, chống ma túy” đã kèm cặp giúp đỡ 40 đối tượng tiến bộ, có việc làm ổn định, không vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, công chức, học sinh và quần chúng nhân dân về nội dung đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đã tổ chức 09 buổi họp  để triển khai công tác bảo đảm ANTT ra dân và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 03 khu phố, có hơn 1.000 lượt đại diện hộ gia đình dự; tham mưu ban hành 05 thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương và phát 600 bản cho các hộ gia đình.

Nhằm ghi nhận, biểu dương, động viên và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, Chủ tịch phường đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

(Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc)

Để huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các văn bản  của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như Chỉ thị số 09/CT-W của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48/CT-TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Hai là, Công an phường chủ động tham mưu kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn, xã hội ở các khu phố còn lại. Triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Bám sát địa bàn, quản lý tốt nhân hộ khẩu, các loại đối tượng. Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Ba là, Chú trọng chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong công tác đảm bảo ANTT. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã  hội để cổ vũ nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bốn là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn  giao thông, trật tự đô thị cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn gắn với vận động nhân dân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tham gia tích cực phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của lực lượng Công an phường. Đây là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm chỉ đạo thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn phường trong năm 2018 góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường xã hội lành mạnh, an toàn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Xuân Lộc –PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: