Điểm sáng trong công tác triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào Châu Ro Bình Thuận góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Thứ 2, 23 Tháng 4 2018 10:06

Trà Tân là một xã miền núi, cách trung tâm huyện Đức Linh khoảng 25 Km, phía Đông giáp xã Tân Hà; phía Bắc giáp huyện Định Quán – Đồng Nai; phía Nam giáp xã Gia Huynh – Tánh Linh; phía Tây giáp xã Đông Hà. Địa bàn khá rộng với diện tích 3.559, 9ha được chia thành 04 thôn, trong đó có một thôn đồng bào dân tộc Châu Ro. Toàn xã có 80% người dân theo các tôn giáo, trong đó Thiên Chúa giáo chiếm khoảng 65%. Trong nhưng năm gần đây, cùng với sự phát triển của cơ chế thị trường, đời sống nhân dân từng ngày được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng kéo theo tình hình ANTT diễn biến ngày một phức tạp: sự hình thành các băng nhóm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tình hình trộm cắp, cướp, đua xe lạng lách, tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng.

(Ảnh: Công an tỉnh kiểm tra kết quả công tác triển khai ANTT năm 2018 tại cơ sở)

Trước tình hình phức tạp về ANTT ở địa bàn xã và trên cơ sở xác định công tác đảm bảo ANTT là một trong những nhiệm vụ tiên quyết tạo nền tảng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và là tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2018, Đảng ủy, UBND xã Trà Tân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các mặt công tác nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Trong đó, việc triển khai khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự đến cơ sở, cán bộ và nhân dân đầu năm được quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Ngay từ đầu năm Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT năm 2018. Hội nghị đã triển khai quyết liệt Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND và kế hoạch Công tác Công an năm 2018 gắn với công tác chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể chính trị ở cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, vận động con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội và tích cực tham gia phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.

(Ảnh: buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương)

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và Ban chỉ đạo huyện về kiểm tra và tự kiểm tra kết quả triển khai công tác đảm bảo ANTT năm 2018 đến cơ sở, cán bộ và nhân dân, Ban chỉ đạo xã tập trung thực hiện quyết liệt, đạt được một số kết quả như sau: có 2. 239/2. 367 (95%) hộ gia đình, 04/04 thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” theo Thông tư 23 của Bộ Công an. Đặc biệt thôn 4 – thôn đồng bào dân tộc Châu Ro, Công an xã đã cùng ban điều hành thôn tổ chức họp dân, phổ biến các tiêu chí trong bản cảm kết “An toàn về ANTT” đến tất cả các hộ gia đình, đồng thời in bản cam kết cho các hộ gia đình dán tại nhà nhằm nâng cao nhận thức cho các thành viên trong gia đình, thực hiện nghiêm túc các tiêu chí trong bản cam kết, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có 04/04 Chi bộ thôn xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT năm 2018; 04/04 Ban điều hành thôn có Kế hoạch đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; có 05/05 cơ quan, nhà trường ban hành Nghị quyết và kế hoạch chuyên đề công tác; tổ chức tuyên truyền đến nhân dân, học sinh các quy định về luật giao thông đường bộ, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; kết hợp với hình thức tuyên truyền miệng, lực lượng Công an xã đã phối hợp với cán bộ văn hóa thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở những phương thức, thủ đoạn đoạn của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, đề phòng và tố giác khi phát hiện; công tác xây dựng, sơ kết, nhân rộng mô hình tự quản, tự phòng đảm bảo ANTT đã và đang được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Từ những kết quả trên đã góp phần đẩy lùi các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để thực hiện đạt tiêu chí 19 về “giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần vào công tác phòng ngừa xã hội, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới năm 2018, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc Châu Ro Bình Thuận, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Trà Tân cần tập trung thực hiện đạt hiệu quả một số nội dung sau:

1. Ban chỉ đạo xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể chính trị hướng dẫn và đôn đốc việc triển khai công tác đảm bảo ANTT và những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 đạt mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra.

2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, dễ tiếp thu để cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh và toàn thể quần chúng nhân dân nhận thức về hậu quả tác hại tiến tới phòng ngừa, ngăn chặn, tích cực phát hiện tố giác các hành vi tội phạm, ma túy, mại dâm, góp phần xây dựng xã không có tệ nạn ma túy phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3. Tập trung sơ kết, củng cố, nhân rộng các mô hình hoạt động hiểu quả trên địa bàn góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại cơ sở. Trong đó, các mô hình đã xây dựng và xây dựng mới phải củng cố, bổ sung hồ sơ theo Quyết định 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của BCĐ tỉnh về ban hành “Quy trình xây dựng mô hình tự phòng, tự quản bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

4. Đổi mới nội dung, biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên tịch giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể chính trị. Quá trình phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch phải gắn kết với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và địa phương như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Dân vận khéo”./.

Hữu Liêm – PV28

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: