Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 tại địa bàn xã Tân Hải, thị xã La Gi
Thứ 5, 19 Tháng 4 2018 14:49

Tân Hải là xã nằm ở phía bắc của thị xã La Gi, với diện tích tự nhiên khoảng 3.334 ha được chia thành 06 thôn. Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, ngư nghiệp với sản xuất chính là trồng Thanh long và đánh bắt khai thác hải sản; tiếp giáp giáp với xã Tân Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam và xã Tân Tiến, có tỉnh lộ ĐT719 chạy ngang qua và chợ đầu mối nông sản. Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, trong những năm qua tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội tăng nhanh, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp mạnh mẽ. Tình hình kinh tế- xã hội, an ninh trật tự ở địa phương tiếp tục ổn định, có bước phát triển; xong bên cạnh đó tình hình ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội tuy có giảm, nhưng tính chất mức độ manh động hơn, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm sử dụng hung khí, gây rối đánh nhau, chạy xe lạng lách vi phạm an toàn giao thông thường xuyên xảy ra … Những vấn đề trên đã ảnh hưởng không nhỏ công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Để khắc phục những tồn tại trên và tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm.  Ngay từ đầu năm Công an xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã nhiều văn bản trong chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, triển khai nhiều biện pháp giúp cho phong trào TDBVANTQ đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm chuyển biến tình hình, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như  Nghị quyết số 70-NQ/ĐU ngày 24/01/2018 của Đảng ủy xã về lãnh đạo nhiệm vụ ANTT năm 2018, kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND xã về công tác đảm bảo ANTT năm 2018, kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 19/2/2018  của BCĐ về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018. Đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ chủ chốt của trong chính quyền, đoàn thể, thôn.  06/06 thôn đều ban hành Nghị quyết, kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT năm 2018; đồng thời các thôn đều mở hội nghị để triển khai nhiệm vụ ANTT có 1.650 người đại diện cho các gia đình dự (tỷ lệ 71,3%), số hộ gia đình đăng ký gia đinh an toàn về an ninh trật tự 2.312/2.312 tổng hộ gia đình, đạt tỷ lệ 100%. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến tuyên truyền thông tin về tình hình tội phạm, phương thức hoạt động trên hệ thống loa không dây của xã để nhân dân nắm bắt và nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng.

Lực lượng Công an đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với bên liên tịch vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia phòng, chống tội phạm, cảm hóa giáo dục đối tượng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm trong cộng đồng dân cư, hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn tranh chấp liên quan đến ANTT. Đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT gắn với chủ động triển khai các kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tổ chức phát động thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Công tác xây dựng lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT làm nòng cốt cho phong trào TDBVANTQ ở địa phương tiếp tục được quan tâm, củng cố, đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Thường xuyên quan tâm củng cố, duy trì hoạt động các mô hình quần chúng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” như mô hình “khu dân cư  đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Đội thanh niên thắp sáng niềm tin”, “Hội CCB tham gia phòng, chống tội phạm” đã góp phần tích cực phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo vệ ANTT ở địa phương.

Với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Tân Hải tiếp tục được giữ vững ổn định, đã đạt 13/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông mới. Đây là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm chỉ đạo thực hiện xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” tiêu chí 19 về “quốc phòng và an ninh”  góp phần hoàn thành các tiêu chí còn lại để đưa xã về đích nông thôn mới 2018./.

 

Xuân Lộc – PV28

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: