Hiệu quả qua 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giai đoạn (2012 - 2017) giữa Công an với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” trên địa bàn Bình Thuận
Thứ 4, 04 Tháng 4 2018 15:26

Trong 05 năm qua, lực lượng Công an Bình Thuận đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Công tác triển khai thực hiện NQLT 01 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc quản lý, giáo dục con em có lối sống lành mạnh, không phạm tội và tệ nạn xã hội.

Công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống, tố giác tội phạm được quan tâm triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững; nội dung tuyên truyền giáo dục, quản lý con em từ trong gia đình được tập trung thực hiện, đã tác động trực tiếp đến nhận thức tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ đó thực hiện tốt hơn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình, tích cực vận động, giáo dục chồng, con không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(Ảnh: Đ/c Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa – Phó Cục trưởng V28, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc)

Đã tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và người thân trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật. Tổ chức 30 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại ma túy, phòng, chống mại dâm cho 850 hội viên, phụ nữ là các chi hội trưởng, tổ trưởng và thành viên các mô hình “3 trong 1”; “Tổ phụ nữ tuyên truyền phòng, chống ma túy; thành viên mô hình “Nhóm phụ nữ nòng cốt” trong tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại các địa phương. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho 1.950 hội viên, phụ nữ tại 27 xã, phường. Biên tập, phát hành 22.100 Bản tin Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh với chuyên mục “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm” được phát hành đến 722 chi, tổ hội làm tài liệu sinh hoạt hàng tháng, hàng quý. Cấp phát 16.000 tờ rơi tuyên truyền tác hại của ma túy đến 127 xã, phường, thị trấn, các chi, tổ hội làm tài liệu tuyên truyền.

Đã phối hợp tuyên truyền, tạo dư luận xã hội mạnh mẽ và hướng dư luận xã hội vào việc phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên cho các tầng lớp nhân dân. Trong đó chú trọng đến nội dung công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật của người chưa thành niên; tuyên truyền pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em về cách phòng tránh tội phạm này; đã điều tra làm rõ các vụ án liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em; trẻ em vi phạm pháp luật. Các nội dung trên được lồng ghép tuyên truyền trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong cán bộ cốt cán và nhân dân.

Hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong đó hướng dẫn lực lượng Cảnh sát khu vực, lực lượng xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn trọng điểm, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành Công an nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, chú ý số đối tượng có khả năng, điều kiện hoặc có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội hình sự, quản lý chặt số đối tượng có tiền án, tiền sự, số đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội xâm hại trẻ em. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, gọi hỏi răn đe, kiểm điểm trước dân và đưa vào diện quản lý theo nghị định 111/CP của Chính phủ; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: dịch vụ Internet, nhà nghỉ, quán bar, massage, quán karaoke... Qua đó đã tích cực góp phần làm giảm tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

Trong 05 năm qua, đã đấu tranh điều tra làm rõ 131vụ/137 đối tượng xâm hại trẻ em; trong đó giết trẻ em 01 vụ/01 đối tượng, hiếp dâm trẻ em 32 vụ/30 đối tượng, giao cấu với trẻ em 52 vụ/52 đối tượng, dâm ô trẻ em 24 vụ/24 đối tượng, cố ý gây thương tích 15 vụ/20 đối tượng, cưỡng dâm trẻ em 01 vụ/01 đối tượng, các hành vi khác 06 vụ/09 đối tượng. Xử lý trẻ em vị thành niên làm trái pháp luật với 376 vụ/492 đối tượng; trong đó giết người 12 vụ/20 đối tượng, cướp 23 vụ/45 đối tượng, cướp giật 22 vụ/24 đối tượng, cố ý gây thương tích 100 vụ/144 đối tượng, trộm cắp 171 vụ/192 đối tượng, mua bán, tàng trữ ma túy 13/17 đối tượng vụ, hiếp dâm 10/16 đối tượng, vi phạm khác 19 vụ/28 đối tượng.

Xác định công tác hướng dẫn, kiểm tra sơ kết, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Hai ngành đã phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Tổng kết 10 năm (2006 - 2016) công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp cơ sở đến tỉnh. Qua tổng kết đánh giá, hoạt động của mô hình Tự phòng, tự quản” đã đáp ứng yêu cầu thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Lực lượng Công an và Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình “3 không, 3 tốt”; mô hình “3 trong 1”, “Nhóm phụ nữ nòng cốt”; “Thôn tự quản, chống lây lan ma túy”; câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”; “Câu lạc bộ phòng chống mua bán người”.

(Bà: Trần Thị Xuân Mạo - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tân Thiện, thị xã La Gi – Gương điển hình trong công tác quản lý giáo dục con em, người thân cai nghiện ma túy )

Nhằm phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh giai đoạn 2012 - 2017; Công an tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện giai đoạn 2018 - 2020 với các nội dung công tác trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động liên tịch giữa các cấp Hội phụ nữ với lực lượng Công an trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan, phát triển của tội phạm, ma túy, mại dâm, phòng chống mua bán người và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể quần chúng nhân dân trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình và địa bàn dân cư. Tập trung phối hợp làm tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, người nghiện ma tuý, đối tượng phạm pháp tái hoà nhập cộng đồng; nâng cao khả năng phòng ngừa xã hội, hạn chế thấp nhất những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

3. Duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tự phòng, tự quản” hiện có; chú trọng sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa bàn dân cư, trong đó đặc biệt chú trọng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, tái hòa nhập cộng đồng, quản lý con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội...; phát huy phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng chống mua bán người gắn triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” và các phong trào thi đua do Hội phụ nữ tổ chức.

5. Các cấp Hội và lực lượng Công an tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội giúp phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống. Phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, tội phạm xâm hại trẻ em… Phối hợp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể đặc biệt là Hội phụ nữ và lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Văn Vinh - PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: