Công an tỉnh Bình Thuận triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Thứ 5, 29 Tháng 3 2018 08:52

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ Công an, UBND tỉnh giao; Công an tỉnh đã chủ động ban hành Kế hoạch số 183/KH-CAT-PV28, ngày 22/01/2018 về công tác Công an triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, trong đó tập trung giữ vững tiêu chí 19.2 về “An ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đối với 49 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; 09 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018.

Trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch đề ra những nội dung trọng tâm, cụ thể để tổ chức thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT tại địa bàn khu vực nông thôn. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an các xã đã đạt chuẩn và đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, tham mưu cấp ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự  triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp, phấn đấu giữ vững tiêu chí 19 về “Quốc phòng và An ninh”. Qua 3 tháng triển khai thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả nổi bật, đó là:

(Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm xã Hòa Minh - Tuy Phong)

1. Tham mưu Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 259/KH-BCĐ, ngày 19/01/2018 về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018. Thông qua cơ chế Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCTP, TNXH đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nội dung công tác: Công văn chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT địa bàn cơ sở, bảo đảm an toàn dịp tết Nguyên đán, Công văn phổ biến tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Hướng dẫn tổ chức việc triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018 đến cơ sở, cốt cán và nhân dân.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch chuyên đề, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để các cơ quan chức năng xử lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với trên 50.000 lượt cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhân dân về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; biên soạn 15 trang tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, báo đài... với hàng trăm ngàn lượt người theo dõi. Tổ chức đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, giải quyết các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, nhanh chóng truy bắt các đối tượng phạm tội; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT, không để phát sinh điểm nóng, đột xuất, bất ngờ.

3. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả, góp phần đảm bảo ổn định tình hình ANTT tại địa phương. Đến nay đã có thêm 03 địa bàn Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) thuộc xã đăng ký về đích nông thôn mới 2018; Tân Lập (Hàm Thuận Nam) và Võ Xu (Đức Linh) về cơ bản đã chuyển hóa, nâng tổng số địa bàn được chuyển hóa là 16/21 địa bàn. Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

(Hội nghị ra mắt mô hình “Giáo xứ Kim Ngọc hiệp nhất phòng,

chống tội  phạm và tệ nạn ma túy” xã Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc)

4. Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Đã chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp, hướng dẫn Ban chỉ đạo xã Phong Nẫm (Phan Thiết), phát động và ra mắt mô hình “Tổ tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT” tại thôn Xuân Phú; huyện Hàm Thuận Bắc ra mắt mô hình “Giáo xứ Kim Ngọc hiệp nhất phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy” tại xã Hàm Thắng...  Một số địa phương như xã Hòa Thắng, Phan Thanh (Bắc Bình); Hàm Đức, Hàm Thắng, Hàm Trí, Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc); Đông Hà (Đức Linh) đã thực hiện tốt việc xã hội hóa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, huy động các nguồn lực lắp đặt các camera, chuẩn bị thành lập và ra mắt mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” tại địa phương để đi vào hoạt động.

Với sự quyết tâm hành động của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức chỉ đạo triển khai, thực hiện các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn; đây là cơ sở, tiền đề góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Quang Nam – PV28

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: