Một số kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nỗi bật trong tháng 3/2018
Thứ 2, 12 Tháng 3 2018 14:36

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2018 và Kế hoạch số 259/KH-BCĐ, ngày 19/01/2018 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào năm 2017 gắn với tuyên dương 303 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm năm 2018; đến nay đã có 10/10 huyện, thị xã, thành phố và hầu hết các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp nhà trường đã hoàn thành tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 cho cán bộ chủ chốt và triển khai ra nhân dân. Điển hình như huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Đức Linh, Hàm Tân.

(Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2018 huyện Hàm Thuận Nam)

Trên cơ sở đó, các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai cho cán bộ cốt cán và gần hoàn thành việc triển khai ra nhân dân, điển hình như huyện Hàm Thuận Bắc đã có 17/17 xã, thị trấn tổ chức triển khai. Nội dung triển khai nhiệm vụ an ninh, trật tự với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát hợp với tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương; trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản; làm tốt việc “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” tài sản của cơ quan, đơn vị và từng hộ gia đình, không để sơ sở, tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp...

Đồng thời tổ chức cho các thôn, khu phố, các hộ gia đình đăng ký, ký cam kết xây dựng, thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23 của Bộ Công an. Tổ chức rà soát củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mô hình “Tự phòng, tự quản”, củng cố các tổ chức nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ công tác đảm an ninh, trật tự năm 2018 đến cơ sở, cán bộ và nhân dân, qua đó rút kinh nghiệm những đơn vị, địa phương có phương pháp triển khai đạt hiệu quả thiết thực để phổ biến nhân rộng, chấn chỉnh, khắc phục những mặt tồn tại, thiếu xót trong quá trình triển khai, thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo các địa phương cũng tiến hành tự kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện ở cơ sở, điển hình như Ban Chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam đã ban hành kế hoạch kiểm tra ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Với tiến độ và kết quả đạt được như trên sẽ đảm bảo theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự đến cơ sở, cán bộ và nhân dân trong quý 1/2018, đây là cơ sở quan trọng để góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Thanh Long PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: