Huyện Đức Linh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ; công tác đảm bảo TTATGT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thứ 3, 27 Tháng 2 2018 08:47

Ngày 06/02/2018, Công an huyện Đức Linh đã tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017; tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 

(Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết)

Hội nghị đã thống nhất đánh giá trong năm 2017, mặc dù tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, tai nạn thông trên địa bàn huyện có mặt gia tăng song với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức, chất lượng của phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đã điều tra làm rõ 62/68 vụ phạm pháp hình sự, đã triệt xóa 17 tụ điểm đánh bạc và bắt quả tang 02 vụ chứa mại dâm xử lý theo quy định của pháp luật. Đã phối hợp điều tra khám phá bắt quả tang 05/12 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, triệt xóa 04 tụ điểm/35 đối tượng có hành vi sử dựng trái phép chất ma túy, bắt 17đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP. Lập hồ sơ đưa 54 đối tượng vào diện vào quản lý tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP,  Đã gọi hỏi, răn đe giáo dục, lập hồ sơ quản lý 1.762 đối tượng. Lập 05 hồ sơ án treo đưa vào quản lý và 289 đối tượng tù tha về tại địa phương.

Công tác chỉ đạo xây dựng mới và củng cố mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng” đảm bảo ANTT được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2017, có 13/13 xã, thị trấn đã xây dựng và nhân rộng mới các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT, đã củng cố, nhân rộng và duy trì hoạt động 15 mô hình “Tự quản, tự phòng” về ANTT đang phát huy hiệu quả, trong đó nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như mô hình “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”  ở thôn 8, xã Đức Tín; mô hình “An toàn giao thông” trên ĐT 766 đoạn qua xã Đức Chính và thị trấn Đức Tài; mô hình “Ánh sáng an ninh” trên địa bàn huyện Đức Linh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, công chức, học sinh và quần chúng nhân dân về nội dung đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác đảm bảo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017, huyện Đức Linh có 09/13 xã, thị trấn, 44/45 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 Bộ Công an. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Húy - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đã biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo TTATGT mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2018.

(Đ/c Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ huyện trao tặng giấy khen của UBND huyện cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào năm 2017)

Nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện bảo đảm ANTT theo đúng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 18 ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018 và Kế hoạch số 259/KH-BCĐ ngày 19/01/2018 của BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, được cụ thể hóa bằng kế hoạch của địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Một là: tham mưu, hướng dẫn và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện đạt hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 21/4/2014 về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 15/8/2014 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 19/8/2014 về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”;…

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; tập trung  đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 gắn với tổ chức ký cam kết thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Tổ chức đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

Ba là, chú trọng chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong công tác đảm bảo ANTT theo Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2017 của Ban chỉ đạo tỉnh về ban hành Quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng mới hoặc xây củng cố, duy trì phát huy hiệu quả hoạt động 01 mô hình “Tự quản, tự phòng” bảo vệ ANTT thật sự thiết thực, phát huy hiệu quả hoạt động; chú ý duy trì hiệu quả mô hình “Thôn tự quản chống lây ma túy” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã  hội để cổ vũ nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bốn là, tiếp tục củng cố, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cở sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tưng địa bàn gắn với các phong trào cách mạnh ở địa phương do Đảng, nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể triển khai, thực hiện.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch đã ký kết giữa các Sở, ban, ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lượng vững mạnh.

Tiến hành sơ kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình số 858/CTr-CA-MTTQ, ngày 16/6/2014 giữa Công an huyện – UBMTTQVN huyện về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an huyện và Hội liên hiệp phụ nữ huyện thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội về tệ nạn xã hội” giai đoạn 2018 – 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện.

 

 

Việt Phúc – PV28

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: