Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong
Thứ 4, 07 Tháng 2 2018 15:36

Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh tại Kế hoạch chuyên đề số 3595/KH-CAT-PV28 về tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Sáng ngày 01/02/2018, Công an tỉnh, Công an huyện Tuy Phong đã phối hợp với UBND xã Hòa Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trên 100 cán bộ cốt cán và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã tuyên truyền nhiều thông tin, tình hình và biện pháp phòng, chống tội phạm hình sự; phòng, chống ma túy; đảm bảo an toàn giao thông; cũng như, trao đổi cách thức, biện pháp cụ thể và lâu dài cho cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thông qua Hội nghị, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về hậu quả, tác hại của các loại tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông đối với từng cá nhân, gia đình và xã hội. Qua đó, huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ngăn chặn, tích cực phát hiện tố giác các hành vi tội phạm, thực hiện tốt công tác bài trừ tệ nạn ma túy, góp phần kìm chế, làm giảm tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phú Phúc - PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: