Ban Chỉ đạo huyện Hàm Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thứ 3, 06 Tháng 2 2018 10:49

Nhằm đánh giá tình hình và kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; rút ra những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đề ra nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Ngày 01/02/2018, Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện Hàm Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

(Ảnh: toàn cảnh Hội nghị)

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong năm 2017, tình hình ANTT trên toàn huyện được giữ vững ổn định, kiềm chế sự phát sinh của tội phạm nhất là tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, tình hình an ninh xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực BCĐ tỉnh, trong năm qua BCĐ huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp,… đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai nhiều nội dung, giải pháp thiết thực, phù hợp, kịp thời giải quyết, ổn định tình hình ANTT; không để xảy ra bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò tham mưu nòng cốt trong thực hiện các nội dung công tác được triển khai thông qua cơ chế Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH.

Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng phong trào được các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm Thường trực BCĐ huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, nhà trường tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền với hơn 7250 lượt người tham dự.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 103 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an giải quyết có hiệu quả 25 vụ phạm pháp hình sự, bắt giam giữ, khởi tố 17 đối tượng; vận động 8 đối tượng truy nã ra đầu thú; xử phạt 90 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 40 triệu đồng; bắt quả tang 25 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý 39 đối tượng; triệt phá 27 nhóm đánh bạc, xử lý 161 đối tượng, phạt hành chính 118 đối tượng với tiền trên 350 triệu đồng;…Công tác sơ kết, củng cố và nhân rộng mới các mô hình tự quản, tự phòng đảm bảo ANTT và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được BCĐ từ huyện đến xã, thị trấn quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện, các gương điển hình tiên tiến của các tổ chức, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát hiện, nhân rộng và biểu dương kịp thời. Qua đó phát huy, nâng cao sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh tăng Giấy khen cho 07 tập thể và 04 cá nhân; Chủ tịch huyện tặng Giấy khen cho 17 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(Đ/c Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện trao tặng giấy khen của UBND huyện cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017)

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như phát huy những kết quả đã đạt được; năm 2018 Ban chỉ đạo địa phương tập trung tổ chức thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

1. Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2018 điển hình như: Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kế hoạch số 3285/KH-BCĐ, ngày 24/8/2017 của BCĐ tỉnh về triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020; Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới”... Công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đến cơ sở, cốt cán và ra nhân dân hoàn thành trong quý I/2018; phấn đấu có trên 95% hộ gia đình, 100% thôn, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư 23 của Bộ Công an.

2. Chú trọng công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức sâu sắc về những thuận lợi và khó khăn đối với công tác đảm bảo ANTT năm 2018; tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý các hoạt động tôn giáo, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý cư trú,…; các cấp chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn, các ban ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

3. Tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; tập trung giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo gây bức xúc trong nhân dân; triển khai quyết liệt chiến lược quốc gia về bảo đảm TTATGT đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các giải pháp đồng bộ đã đề ra về ATGT.

4. Đổi mới nội dung, biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên tịch giữa lực lượng Công an với Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp, các thành viên trong công tác phối hợp và nội dung, địa bàn tập trung thực hiện. Quá trình phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch phải gắn kết với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và địa phương như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Dân vận khéo”…

5. Tập trung sơ kết, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra việc việc sơ kết, củng cố hoạt động và xây dựng mới mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ phòng, chống tội phạm theo Quyết định 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của BCĐ tỉnh về ban hành “Quy trình xây dựng mô hình tự phòng, tự quản bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; tiếp tục thực hiện ‘‘Đề án chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT” theo Kế hoạch số 3285/KH-BCĐ, ngày 24/8/2017 của BCĐ tỉnh với mục tiêu thực hiện chuyển hóa địa bàn xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về TTATXH thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.

6. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 3062/KH-CAT-PV28 ngày 28/11/2013 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an xã giai đoạn 2013-2020”; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đạt hiệu quả Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về BVDP và Chỉ thị số 08/CT-BCA ngày 1/11/2016 của Bộ Công an về Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của BVDP đáp ứng yêu cầu, nhiệm trong tình hình mới” nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở../.

Hữu Liêm – PV28

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: