Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ; công tác đảm bảo TTATGT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thứ 6, 02 Tháng 2 2018 14:17

Ngày 23/01/2018, Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân BVANTQ; công tác đảm bảo TTATGT  năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

(Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết)

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trrong năm 2017, mặc dù tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, tai nạn thông trên địa bàn huyện có mặt gia tăng song với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức, chất lượng của phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đã điều tra làm rõ 50/58 vụ phạm pháp hình sự, bắt 20 đối tượng. Lập hồ sơ đưa 58 đối tượng vào diện vào quản lý tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/NĐ-CP, bắt 05 đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP. Đã gọi hỏi, răn đe 1.216 đối tượng các loại, vận động nhân dân giao nộp 70 khẩu súng các loại.

Công tác chỉ đạo xây dựng mới và củng cố mô hình quần chúng “Tự quản, tự phòng” đảm bảo ANTT được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2017 đã xây dựng mới 07 mô hình, nhân rộng 04 mô hình đang phát huy hiệu quả. Nâng tổng số mô hình “tự quản, tự phòng” trên địa bàn huyện hiện nay là 20 mô hình, trong đó nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như “ Mô hình Tổ thanh long VietGAP tự quản, tự phòng đảm bảo ANTT” ở xã Hồng Sơn; mô hình “Thôn tự quản chống lây lan ma túy”, “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” ở xã Hàm Liêm.

Công tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức, công chức, học sinh và quần chúng nhân dân về nội dung đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về công tác đảm bảo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017, huyện Hàm Thuận Bắc có 15 xã, thị trấn, 58 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23 Bộ Công an. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo đã biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo TTATGT mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ đạo nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2018.

(Đ/c Chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ huyện trao tặng giấy khen của UBND huyện cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào năm 2017)

Trong đó, chú trọng việc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tạo ra sức lan tỏa rộng khắp; đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng chống tội phạm; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT. Củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tự quản, tự phòng” đảm bảo ANTT.

Nhằm ghi nhận, biểu dương, động viên và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, Chủ tịch huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 04 tập thể và 04 cá nhân trong công tác tác đảm bảo TTATGT năm 2017

Nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, theo đúng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết số 18, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2018 và Kế hoạch số 259/KH-BCĐ ngày 19/1/2018 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018, tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

(Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018)

Một là, tham mưu, hướng dẫn và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện đạt hiệu quả chủ trương của Trung ương, Chính phủ, của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và các quyết định của UBND tỉnh, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, điển hình như: Quyết định số 2803/QĐ-UBND, ngày 26/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 3141/QĐ-UBND, ngày 03/11/2017 phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tài hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2017-2021”; Quyết định số 3332/QĐ, ngày 21/11/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 3285, ngày 24/8/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020,...

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Gắn công tác triển khai công tác nhiệm vụ ANTT năm 2018 cho cán bộ và nhân dân với tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường xã hội lành mạnh, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên.

Nội dung triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT ra nhân dân trong năm 2018, cần cụ thể, chi tiết sát hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương. Phấn đấu 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; thôn, khu phố, xã, thị trấn và trên 85% hộ gia đình tổ chức đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an (hoàn thành trong quý I/2018).

Ba là, chú trọng chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong công tác đảm bảo ANTT theo Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về ban hành Quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng mới hoặc củng cố, duy trì phát huy hiệu quả hoạt động 01 mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT; chú ý duy trì hiệu quả mô hình “Thôn tự quản chống lây lan ma túy” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội để cổ vũ nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn gắn với các phong trào cách mạng khác ở địa phương do Đảng, nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể phát động như: Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố, “Chung sức, xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”.

Năm là, tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, phương tiện, điều kiện làm việc và củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu qủa hoạt động của lực lượng bán chuyên trách làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở (Công an xã, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) và các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới./.                                                                                                   Xuân Lộc PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: