Tìm kiếm

Liên Kết Website


Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Thứ 4, 31 Tháng 1 2018 10:20

Thực hiện Kế hoạch số 2903/KH-BCĐ, ngày 25/10/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổng kết và khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; Kế hoạch số 43/KH-BCĐ, ngày 8/01/2018 của Ban chỉ đạo huyện về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về tổng kết phoing trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

(Đ/c Trần Ngọc Diệp, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện phát biểu khai mạc hội nghị)

Chiều ngày 30/01/2018, Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch MTTQ Huyện và đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Ban chỉ đao cấp huyện; 13/13 xã, thị trấn và Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn toàn huyện Hàm Thuận Nam với 150 đai biểu tham dự. Lãnh đạo Phòng PV28, Công an tỉnh (thành viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) thừa ủy quyền của Ban chỉ đạo tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị đã tuyên dương và khen thưởng cho các điển hình cụ thể: Công an tỉnh là 6 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện là 10 tập thể, 77 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2017.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo huyện và 06 ý kiến phát biểu của các đại biểu ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tập trung đánh giá kết quả triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017, rút ra những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, qua đó đề ra phương pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn huyện trong thời gian tới. Trong đó, đã nêu rõ những ưu, khuyết điểm sau là: Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam đã phát huy tốt hơn cơ chế chỉ đạo, quản lý phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH nhằm tranh thủ tốt hơn sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an. Công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT được chỉ đạo, hướng dẫn và ký cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT” và kết quả phân loại phong trào với gần 80% khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doang nghiệp, nhà trường được Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.

(Đ/c Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017)

Thường trực của Ban chỉ đạo đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn các ban, ngành thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; đã huy động được cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh sinh viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ. Nhất là thông qua các đợt cao điểm phát động quần chúng tấn công tấn áp các loại tội phạm và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”… gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Một số mô hình phát huy hiệu quả trong thực tiễn được UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo nhân rộng trong toàn huyện như: mô hình “Thôn tự quản, chống lây lan ma túy” tại thôn Phú Cường, xã Hàm Cường; mô hình “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự” tại xã Hàm Mỹ; mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại xã Hàm Minh.

Thông qua việc thực hiện, Ban chỉ đạo các các cấp, Thủ trưởng ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh; nội dung triển khai khá đồng bộ với việc Cấp ủy ban hành Nghị quyết, chính quyền cụ thể hóa nhiệm vụ và tổ chức quán triệt triển khai ký cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT”.

Thừa ủy quyền của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Phòng PV28, Công an tỉnh phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến ANTT tại địa phương thời gian tới và đặt ra yêu cầu cho những năm tiếp theo là phải đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; kịp thời phát hiện triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra đột biến phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và các tai, tệ nạn xã hội tại địa bàn huyện.

(Đại diện lãnh đạo UBMTTQ,  các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ký kết giao ước thi đua về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018)

Để đạt được mục tiêu ổn định an ninh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương, ngoài 05 nhiệm vụ trong tâm địa phương đã đề ra cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

Một là: tham mưu hướng dẫn và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện đạt hiệu quả chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và các quyết định của UBND tỉnh, Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự.

Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhằm phát huy quyền và nghĩa vụ công dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Gắn công tác triển khai nhiệm vụ ANTT năm 2018 cho cán bộ và nhân dân với tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Ba là: Chú trọng chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết, củng cố, nhân rộng và xây dựng mới mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong công tác đảm bảo ANTT theo Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của Ban chỉ đạo tỉnh về ban hành quy trình xây dựng mô hình “Tự pong, tự quản” bảo vệ an ninh, trật tự trong pong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bốn là: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn gắn với các phong trào cách mạng khác ở địa phương do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể phát động.

Năm là: Tiếp tục quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách, điều kiện, phương tiện làm việc và kịp thời củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyên trách làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò nồng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở trong tình hình mới.

Nguyễn Chánh Tín - Phòng PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: