Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hưởng ứng đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân” năm 2018
Thứ 6, 12 Tháng 1 2018 08:00

 

Hưởng ứng đợt thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân, kính dâng lên Bác nhân 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND, ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018” do Công an tỉnh phát động (từ 01/01/2018 đến 28/02/2018). Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh tại Kế hoạch chuyên đề số 3595/KH-CAT-PV28 về tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.  PV28 phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, địa bàn giáp ranh giữa các địa phương và địa bàn có tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân dễ phát sinh “điểm nóng” về trật tự an toàn xã hội.

 

(Hội nghị tuyên truyền tại xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh)

Gắn với triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Đến nay, PV28 đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 12 Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Mũi Né, xã Phong Nẫm (Phan Thiết), xã Phan Rí Thành, Bình Tân, Hồng Thái (Bắc Bình), xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc), Sông Phan, Thắng Hải (Hàm Tân), xã Gia Huynh, Suối Kiết, Đồng Kho (Tánh Linh) và Trường Cao Đẳng Nghề Bình Thuận thu hút trên 1.950 lượt cán bộ, công nhân viên, người lao động, giáo viên, sinh viên tham dự. Qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo ANTT, đồng thời huy động, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 do UBND, Ban chỉ đạo tỉnh và Công an tỉnh tổ chức.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, công tác củng cố, xây dựng mô hình được đơn vị quan tâm, hướng dẫn. Trong đó, đã phối hợp BCĐ xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết phát động và ra mắt mô hình “Tổ tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT” tại Thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm; Phối hợp BCĐ huyện Hàm Thuận Bắc phát động và ra mắt mô hình “Giáo xứ Kim Ngọc hiệp nhất phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc; phối hợp phòng PA81 phát động và ra mắt mô hình “4 tăng cường trong công tác an ninh trật tự” tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, giáo dân đồng tình, ủng hộ.

(Lễ ra mắt mô hình "Tổ tự phòng, tự quản, đảm bảo ANTT" tại xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết)

Ngoài các mặt công tác chuyên môn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tình thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử và quy trình công tác; Tăng cường công tác quản lý cán bộ; ngăn chặn các hành vi tiêu cực, không để xảy ra sai phạm, kỷ luật.  Đồng thời chỉ đạo  tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Vì ANTQ”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về ‘Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND”; Cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường kỷ luật, kỷ vương trong các cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc…nhằm giáo dục, động viên CBCS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thạch – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: