Kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an ninh” tại 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới tỉnh Bình Thuận năm 2017
Thứ 3, 12 Tháng 12 2017 14:59

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện tiêu chí 19, phục vụ Ban chỉ đạo tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017. Công an tỉnh ban hành văn bản số 2961/TB-CAT-PV28 ngày 31/10/2017 về việc Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 19 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2017 và phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 gồm Phước Thể (Tuy Phong); Phan Hòa, Phan Hiệp (Bắc Bình); Hàm Liêm (Hàm Thuận Bắc); Tiến Thành (Phan Thiết); Hàm Kiệm, Thuận Quý (Hàm Thuận Nam); Tân Phúc, Tân Hà (Hàm Tân); Đồng Kho (Tánh Linh); Đa Kai, Đức Tín (Đức Linh) từ ngày 14/11/2017 đến ngày 17/11/2017.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị ở cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, vận động con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội và tích cực tham gia phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”. Đặc biệt là công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản, tự phòng đảm bảo ANTT đã và đang được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Lực lượng Công an xã, Quân sự xã làm tốt công tác phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT, đặc biệt là trong các dịp cao điểm, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương. Do đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được kiềm chế và có giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá, rà soát từng chỉ tiêu của tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an ninh” đến thời điểm hiện tại thì 12/12 xã đạt tiêu chí 19 theo quy định tại Hướng dẫn số 993/HD-BCH, ngày 05/6/2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện tiêu chí 19.1 về “Quốc phòng” và Hướng dẫn số 110/HD-CAT-PV28, ngày 13/01/2017 của Công an tỉnh thực hiện tiêu chí 19.2.

Để tiếp tục giữ vững tiêu chí 19 ở 12 xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017 trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra đề nghị lực lượng Công an cơ sở phối hợp với lực lượng Quân sự thông qua cơ chế Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm cấp xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo Mặt trận, các tổ chức đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các nội dung, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, quản lý số đối tượng đặc xá, tha tù, số người sau cai nghiện, tạo công ăn việc làm ổn định để tái hòa nhập cộng đồng nhằm phòng ngừa tái phạm, tái nghiện của số đối tượng trên trong thời gian tới.

2. Tập trung đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, các loại đối tượng trọng điểm; giải quyết tốt các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

3. Tiếp tục quan tâm củng cố, bổ sung lực lượng Công an, Quân sự xã đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng nhằm duy trì đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trong năm 2017 và những năm tiếp theo; kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ Công an xã bị thương trong khi thi hành công vụ, cán bộ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn để tiếp tục an tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Quang Nam – PV28

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: