Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh tỉnh Bình Thuận ra mắt mô hình “Camera an ninh” phòng, chống tội phạm
Thứ 6, 01 Tháng 12 2017 21:43

Thời gian qua tình hình tội phạm trên lĩnh vực ngân hàng diễn ra hết sức phức tạp, tội phạm cướp ngân hàng có chiều hướng ngày càng manh động, liều lĩnh và hành động thì ngày càng trắng trợn hơn, với rất nhiều thủ đoạn tinh vi và số tiền chúng chiếm đoạt thì lớn. Nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 04/11/1992 giữa NHNN và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về công tác bảo vệ an ninh và tài sản nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản và Quy chế phối hợp số 2134/QC/CA-NHNN ngày 29/8/2013 giữa Công an tỉnh với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Thuận về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực ngân hàng. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc ngân hàng đã tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự tại ngân hàng và các trạm ATM trên địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2017 của Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cấp ủy, Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP ngoại thương, chi nhánh Bình Thuận đã nhận thấy được hiệu quả thiết thực từ mô hình “Camera an ninh” phòng, chống tội phạm là hết sức cần thiết và cấp bách, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, đảm bảo an ninh trật tự và góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại ngân hàng. Trên cơ sở đó, Giám đốc ngân hàng đã ban hành Kế hoạch để tiến hành khảo sát đánh giá tình hình và tổ chức thực hiện các bước đúng theo quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thành viên mô hình “Camera an ninh” phòng, chống tội phạm ra mắt

Chiều ngày 29/11/2017, tại Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Camera an ninh” phòng, chống tội phạm. Hội nghị do ông Lê Minh Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh tỉnh Bình Thuận chủ trì, đại biểu tham dự gồm các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh (PA81, PV28); Công an phường Hưng Long; 50 cán bộ, công nhân viên, người lao động của ngân hàng và phóng viên Chương trình ANTV Bình Thuận đến dự và đưa tin.

Sau phần phát biểu khai mạc, báo cáo tóm tắt quá trình triển khai thực hiện và phát biểu chỉ đạo của đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, các thành viên Tổ mô hình “Camera an ninh” phòng, chống tội phạm đã chính thức ra mắt, đi vào hoạt động. Đại diện tổ mô hình đã hứa quyết tâm thực hiện tốt các tiêu chí, quy chế hoạt động của mô hình theo đúng Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2017 của Chủ tich UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Việc ra mắt và đi vào hoạt động của mô hình “Camera an ninh” tại Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh tỉnh Bình Thuận sẽ góp phần ổn định tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng và các trạm ATM; giúp cho Ban Giám đốc, cán bộ, công nhân viên và người lao động trong ngân hàng nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình an ninh trật tự, quyết tâm thực hiện công tác xây dựng ngân hàng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định Thông tư số 23 của Bộ Công an; ngày càng tham gia tích cực các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực ngân hàng và tuân thủ đúng qui định của cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương và Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Ban Giám đốc ngân hàng với các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh được duy trì tốt.

Nguyễn Chánh Tín - PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: