Tuyên truyền, phổ biến pháp luât, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Thứ 5, 02 Tháng 11 2017 13:54

Thực hiện kế hoạch số 79/BCĐ-CAT, ngày 23/02/2017 của Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017; Công văn số 389/CAT-PV28, ngày 23/02/2017 của Công an tỉnh về đăng ký nội dung, thời gian, địa bàn tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động về tinh thần trách nhiệm công dân; ý thức tự giác, tự phòng, tự quản trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, môi trường ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và ổn định tình hình trên lĩnh vực ngân hàng; Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch số 1089/KH-BTH, ngày 23/10/2017 về tổ chức Hội nghị tuyên truyền tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền tại Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh BÌnh Thuận

Sáng ngày 02/11/2017, Ban Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với phòng PA81 và PV28, Công an tỉnh Bình Thuận để tổ chức hội nghị tuyên truyền tình hình tội phạm trên lĩnh vực ngân hàng trong nước và quốc tế, kinh nghiệm phòng, chống tội phạm ngân hàng năm 2017 cho hơn 150 đại biểu gồm: đại diện Ban Giám đốc, bộ phận kế toán, bộ phận kiểm soát, bộ phận kinh doanh của các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở; Trưởng, phó phòng và lực lượng bảo vệ thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã tập trung nêu lên thực trạng tình hình tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm, vi phạm trật tự an toàn giao thông, môi trường, tranh chấp, khiếu nại.. đặc biệt là trên lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, trao đổi cách thức, biện pháp cụ thể và lâu dài cho cấp ủy, lãnh đạo và từng cán bộ, công nhiên viên, người lao động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

Qua hội nghị này sẽ giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động trong hệ thống ngân hàng toàn tỉnh nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình an ninh trật tự, quyết tâm thực hiện công tác xây dựng ngân hàng đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định Thông tư số 23 của Bộ Công an; ngày càng tham gia tích cực các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên lĩnh vực ngân hàng và tuân thủ đúng qui định của cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương. Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Ban Giám đốc ngân hàng với các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh được duy trì tốt.

Nguyễn Chánh Tín - PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: