Hiệu quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, góp phần bảo đảm sự ổn định an ninh trật tự địa phương
Thứ 4, 25 Tháng 10 2017 15:27

Sáng 25/10/2017, Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện thông Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

(Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 30 của UBND tỉnh)

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo chủ trì, tham dự Hội nghị còn có đồng chí Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục V28, Bộ Công an thay mặt đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh điều hành.

Tham dự Hội nghị với trên 300 đại biểu gồm: các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành là Phó trưởng ban, thành viên Ban chỉ đạo và thành viên Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà trường thuộc UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng Ban và Thường trực Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; tập thể lãnh đạo, chỉ huy cấp đội thuộc Phòng PV28, PA81, PA83; Đội Trưởng Đội ANND Công an cấp huyện; Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT thuộc Công an huyện; Đội Trưởng đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ Dân phố thuộc Công an thành phố Phan Thiết, thị xã LaGi; đại diện 67 tập thể 63 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện thông tư 23 của Bộ Công an được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương  và địa phương dự và đưa tin.

Hội nghị thống nhất đánh giá kết quả qua 5 năm thực hiện chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an quy định đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” luôn có sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết chặt chẽ với nhiều phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, địa phương phát động.

Vai trò Thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp đã xác định rõ trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự được các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; qua đó đã tích cực góp phần hỗ trợ cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

(Đ/c Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng V28, Bộ Công an thay mặt đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị).

Qua 5 năm thực hiện các cấp, các ngành đã tổ chức 315 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, bảo đảm trật tư an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ tại địa bàn cấp xã; tập trung tại 21 xã, phường, thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT cần chuyển hóa; 35 xã phức tạp trọng điểm về ANTT, thu hút trên 50.000 lượt người tham dự; biên soạn, phát hành 150.000 tờ rơi, 1200 áp phích và 3.000m2 banroll tuyên truyền về tác hại của ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Một số đơn vị, địa phương có cách làm thiết thực như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hộ phụ nữ tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi, Hàm Thuận Bắc; Đức Linh; Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc; Ngân hành Nhà nước, tập đoàn Rạng đông; Báo Bình Thuận, Đài phát thành và truyền hình tỉnh; Sở Văn hóa thể thao du lịch; sở Lao động thương binh và xã hội; Sở Truyền thông và các doang nghiệp  du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh; …

(Đ/c Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ tỉnh trao bằng khen của UBND Tỉnh cho đại diện các tập thể đạt thành tích qua 5 năm thực hiện CT30)

Phối hợp với các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến địa phương như Đài Phát thanh truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận, Đài phát thanh Phan Thiết, La Gi tổ chức biên soạn 50 trang tài liệu tuyên truyền, 50 phóng sự chuyên đề; phát 1.250 tin trên chuyên mục phát thanh “Vì an ninh Tổ quốc”, chương trình truyền hình “An ninh Bình Thuận”; cộng tác đưa trên 1.125 tin, bài đăng tải trên Báo Bình Thuận, Báo CAND, Tạp chí phòng, chống tội phạm; 1.435 tin, bài trên trang tin điện tử Công an tỉnh. Chú trọng phối hợp với các cơ quan, báo đài Trung ương như như: VTV1; VTV9; HTV; ANTV; VOV;… xây dựng 20 phóng sự phản ánh hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Thông qua sơ, tổng kết gắn với tuyên dương điển hình tiên tiến; qua 5 năm đã tuyên dương trên 3000 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTT, TNXH,… qua đó, đã kịp thời động viên, phát huy vai trò nòng cốt duy trì sự phát triển của các mô hình, điển hình trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở

Hiệu quả thiết thực của phong trào đã góp phần đưa 38/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đảo Phú Quý đạt chuẩn huyện “Nông thôn mới”; riêng tiêu chí số 19.2 về “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” có 83/96 xã đạt tỷ lệ (86%) thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu đưa 12 xã về đích nông thôn mới năm 2017; chuyển hóa thành công 14/21 địa bàn xã, phường, thị trấn được xác định là trọng điểm phức tạp về a ninh trật tự.

(Đ/c Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh kiêm Phó trưởng Ban TT. Ban chỉ đạo tỉnh trao giấy khen của Công an cho đại diện các tập thể điển hình qua 5 năm thực  hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an)

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa chỉ thị của UBND tỉnh trong những năm tới. Ban chỉ đạo các cấp tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

1. Khắc phục những tồn tại hạn chế và đẩy mạnh việc tổ chức triển khai nghiêm túc chủ trương, giải pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Thông tư số 23 của Bộ Công an về thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT” và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, tệ nạn xã hội trong tình hình mới.

2. Hàng năm, chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT đến cơ sở, cốt cán và ra nhân dân hoàn thành trong quý I. Tập trung đổi mới nội dung, biện pháp, phối hợp thực hiện đạt hiệu quả các nghị quyết, chương trình phối hợp liên. Phấn đấu hàng năm có trên có 85% khu dân cư, xã, phường, thị trấn và 98% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

3. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, nâng cao khả năng phòng ngừa xã hội; chủ động ngăn chặn kịp thời nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch số 3285 Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020.

4. Chú trọng công tác sơ kết, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phấn đấu mỗi khu dân cư (thôn, khu phố) có mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm an ninh trật tự  theo đúng tinh thần Quyết định số 1383 của Ban chỉ đạo ban hành Quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các Chương trình, Nghị quyết phối hợp liên tịch song phương, đa phương giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận; tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, gắn bó với nhân dân, phát huy sáng kiến, sự sáng tạo, xây dựng và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm để động viên, duy trì phong trào.

Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: