Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ
Thứ 4, 18 Tháng 10 2017 09:39

Ngày 12/10, Công an huyện Tuy Phong đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng công tác nắm, giải quyết báo cáo tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ.

Đây là nội dung trọng tâm được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện tại công an các đơn vị cơ sở, trong đó lựa chọn Công an huyện Tuy Phong và Thị xã La Gi làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức tại các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an Bình Thuận.

Mục đích của các chương trình tọa đàm nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề có tác động đến tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Từ đó, đề ra các giải pháp trong chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất để thực hiện thắng lợi các mặt công tác công an trong tình hình hiện nay./.

THÀNH LONG

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: