Vai trò của cấp ủy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận qua 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an
Thứ 5, 05 Tháng 10 2017 14:31

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Cấp ủy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận ban hành Nghị quyết của Đảng bộ và chương trình hành động của lãnh đạo Công ty để lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy đã chỉ đạo các đoàn thể trong cơ quan, nhất là đoàn thể Công Đoàn phối hợp với Ban Tổng giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. Thường xuyên giáo dục cán bộ, công nhân viên cố gắng khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh công nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận sinh hoạt tại nơi sản xuất

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đơn vị đã thực hiện đúng trên tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH và Công an tỉnh; đơn vị cũng đã chủ trương phối hợp với các đơn vị công an địa phương các xã lân cận nhằm phát hiện, truy quét, ngăn chặn những phần tử xấu gây mất an ninh trật tự trong đơn vị nói riêng và địa phương nói chung. Xây dựng và triển khai các quy chế, nội quy cơ quan; xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phương án phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ bí mật Nhà nước theo đúng Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cấp ủy, lãnh đạo công ty đã tập trung chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp và tuyên truyền các Nghị Định, Chỉ thị của Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh trật tự, ngoài ra đơn vị còn phổ biến các chính sách Pháp luật của Nhà nước như: Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Thanh tra, Khiếu nại tố cáo, Luật lao động…  Thực hiện phong trào “Văn minh nơi công sở”. Hàng năm, đều triển khai cho toàn thể cán bộ, công nhân viên kể cả công nhân chăm sóc, khai thác mủ cao su thực hiện ký cam kết “An toàn về ANTT”. Đảng ủy công ty cùng chính quyền cơ quan thường xuyên quán triệt trong sinh hoạt định kỳ, hàng tháng đều đưa ra Nghị quyết để thực hiện, truyền đạt các chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc phòng đến từng cán bộ, công nhân viên trong đơn vị và thường xuyên tuyên truyền người thân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Từ năm 2012 cho đến nay, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên trong việc thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện liên tục, xuyên suốt, Công ty liên tục được Huyện ủy, UBND huyện, Cơ quan quân sự, công an huyện Đức linh đánh giá cao nằm trong khối 13 xã, thị trấn toàn huyện. Đặc biệt, năm 2016 Công ty được Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ & PCTP, tệ nạn xã hội. Năm 2017, Công ty được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong công tác triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2017.

Với những thành tích đã đạt được, cấp ủy, lãnh đạo công ty quyết tâm tiếp tục tập trung thực hiện những công tác trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an về quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

- Xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng bảo vệ, tổ tự quản mạnh về chính trị tư tưởng, làm nòng cốt trong bảo vệ sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn công ty đứng chân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và Công ty nói riêng.

- Các tổ chức đoàn thể trong công ty cần quán triệt nắm vững các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn từ Công ty đến các đơn vị cơ sở, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự. Thực hiện tốt việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu tại địa phương.

- Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển khai thác, trồng mới, chăm sóc, chế biến, thu mua cao su tiểu điền và các dịch vụ khác mà Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam phê duyệt, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh  hàng năm của công ty, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động, đảm bảo văn hóa, tinh thần cho CB.CNV toàn Công ty.

- Triển khai đầy đủ và có hiệu quả các văn bản của Nhà nước có liên quan đến công tác ANTT và PCTP, tệ nạn xã hội./.

Nguyễn Chánh Tín - PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: