Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn cơ sở.
Thứ 4, 04 Tháng 10 2017 10:03

Thực hiện Kế hoạch số 2415/KH-CAT-PC49 ngày 07/9/2017 của Công an tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm gắn với phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trên địa bàn phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết. Chiều ngày 28/9/2017, Công an tỉnh, Công an TP Phan Thiết và Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với UBND phường Thanh Hải tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; đảm bảo an toàn giao thông cho trên 100 cán bộ cốt cán và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã tuyên truyền nhiều thông tin, những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; Luật An toàn thực phẩm năm 2010; những nội dung về phòng, chống tội phạm hình sự; phòng, chống ma túy; đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Bình thuận cũng giải đáp những thắc mắc của nhân dân liên quan đến các vấn đề Hôn nhân, Gia đình, Luật đất đai, khiếu nại, tố cáo…

Thông qua Hội nghị, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân về hậu quả, tác hại của các loại tội phạm, các vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Qua đó, huy động cả hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, ngăn chặn, tích cực phát hiện tố giác các hành vi tội phạm, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, bài trừ tệ nạn ma túy, góp phần kìm chế, làm giảm tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phú Phúc – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: