PV28 tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hưởng ứng hiệu quả các đợt thi đua do Công an tỉnh phát động
Thứ 4, 13 Tháng 9 2017 08:51

 

Hưởng ứng đợt thi đua nước rút nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 gắn với đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) do Công an tỉnh phát động,  PV28 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tại xã Mương Mán, Hàm Minh, Hàm Kiệm (Hàm Thuận Nam), thị trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc), xã Sông Lũy, Hải Ninh, Phan Rí Thành (Bắc Bình), Phan Rí Cửa (Tuy Phong);  phường Phú Thủy, Đức Nghĩa, Bình Hưng (Phan Thiết); xã Tân Đức (Hàm Tân); xã Gia An (Tánh Linh); Vũ Hòa (Đức Linh);  Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận; trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Tuy Phong) thu hút trên 2. 550 lượt cán bộ, công nhân viên, người lao động, giáo viên, sinh viên tham dự. Qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, PV28 đã tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 4070/KH-BCĐ của BCĐ về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Công tác củng cố, xây dựng mô hình được đơn vị quan tâm, hướng dẫn. Trong đó, đã phối hợp Ban chỉ đạo huyện Tuy Phong, Bắc Bình hướng dẫn sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động mô hình "Khu dân cư đảm bảo ANTT" tại xã Vĩnh Tân, mô hình Câu lạc bộ "Hội nông dân với pháp luật" tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong và mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT” xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình nhằm phổ biến, nhân rộng, phát huy hiệu quả công tác “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Ngoài các mặt công tác chuyên môn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tình thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử và quy trình công tác; Tăng cường công tác quản lý cán bộ; ngăn chặn các hành vi tiêu cực, không để xảy ra sai phạm, kỷ luật.  Đồng thời tiếp tục chỉ đạo  triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Vì ANTQ”; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về ‘Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND”; Cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc…nhằm giáo dục, động viên CBCS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thạch – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: