Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Thứ 6, 18 Tháng 8 2017 10:35

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 04 của Bộ Công an về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2555 về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017” để chỉ đạo thực hiện chung trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết tổ chức hoạt động kỷ niệm

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh với vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH đã phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình thuận để hướng dẫn cụ thể các hoạt động triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào của ngày hội. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh đều tổ chức quán triệt, thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Đã tiến hành tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và bản tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát trên 3.000 tờ rơi, treo trên 200m2 băng rôn dọc các tuyến đường chính của thành phố Phan Thiết; tại trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đều treo băng rôn, biểu ngữ hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các nội dung như: “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an Việt Nam và 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”, “Toàn dân hưởng ứng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” là góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy

đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Tại các buổi lễ ở địa bàn cơ sở cũng như khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường điển hình: phường Đức Thắng, phường Phú Hài (Phan Thiết), xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc), xã Mương Mán (Hàm Thuận Nam), Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Thuận, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần Rạng Đông, trường Cao đẳng nghề Bình Thuận… treo băng rôn, biểu ngữ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ra mắt các mô hình “tự phòng , tự quản” bảo đảm an nih trật tự và lồng ghép nội dung ôn lại chặng đường 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2017), 12 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2017). Ở địa bàn thôn, khu phố nói riêng và địa bàn cấp huyện nói chung, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn liền với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động, các phong trào khác. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện sâu rộng, nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm trong các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội...

Thông qua các hoạt động nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, quản lý, giáo dục, cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan, đơn vị và địa phương đạt chuẩn “An toàn về ANTT”. Chú trọng công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nguyễn Chánh Tín - PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: