Tuyên truyền, phổ biến pháp luât, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh tân 2
Thứ 6, 11 Tháng 8 2017 15:33

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động về tinh thần trách nhiệm công dân; ý thức tự giác, tự phòng, tự quản trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, môi trường ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của công ty và khu vực Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân và thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 1228 của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, môi trường; củng cố các mô hình tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân năm 2017.

Sáng ngày 8/8/2017, Ban Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã phối hợp với phòng PA81 và PV28, Công an tỉnh Bình Thuận để tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự cho hơn 80 cán bộ, công nhân viên, người lao động tại công ty.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền tại công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Tại hội nghị, báo cáo viên đã tập trung nêu lên thực trạng tình hình tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm, vi phạm trật tự an toàn giao thông, môi trường, tranh chấp, khiếu nại..  đang diễn ra tại khu vực trong và ngoài công ty. Trên cơ sở đó, trao đổi cách thức, biện pháp cụ thể và lâu dài cho cấp ủy, lãnh đạo công ty và từng cán bộ, công nhiên viên, người lao động của công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Qua hội nghị này sẽ giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình an ninh trật tự, quyết tâm thực hiện công tác xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định Thông tư số 23 của Bộ Công an; ngày càng tham gia tích cực các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và tuân thủ đúng qui định của Công ty và chính quyền địa phương. Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Ban Giám đốc công ty với các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh được duy trì tốt.

Nguyễn Chánh Tín - PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: