Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP huyện Hàm Thuận Nam tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an quy định đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
Thứ 6, 21 Tháng 7 2017 13:41

Thực hiện Kế hoạch số 1712/KH-BCĐ, ngày 15/5/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND, ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự".

Chiều ngày 20/7/2017, Ban chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch MTTQ Huyện và đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể; thành viên Ban chỉ đao cấp huyện; 13/13 xã, thị trấn và Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn toàn huyện Hàm Thuận Nam với 150 đai biểu tham dự. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiêm Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh. Tại hội nghị UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh.

(Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an tại huyện Hàm Thuận Nam )

Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo huyện và 04 ý kiến phát biểu của các đại biểu ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tập trung đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND của UBND tỉnh, rút ra những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, qua đó đề ra phương pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn huyện trong thời gian tới. Trong đó, đã nêu rõ những ưu, khuyết điểm sau là: Ban chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam đã phát huy tốt hơn cơ chế chỉ đạo, quản lý phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH nhằm tranh thủ tốt hơn sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an. Hàng năm công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT được chỉ đạo, hướng dẫn và ký cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT” và kết quả phân loại phong trào với gần 80% khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doang nghiệp, nhà trường được Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Thường trực của Ban chỉ đạo đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn các ban, ngành thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự; đã huy động được cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động, học sinh sinh viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ. Nhất là thông qua các đợt cao điểm phát động quần chúng tấn công tấn áp các loại tội phạm và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”… gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Một số mô hình phát huy hiệu quả trong thực tiễn được UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo nhân rộng trong toàn huyện như: mô hình “Thôn tự quản, chống lây lan ma túy” tại thôn Phú Cường, xã Hàm Cường; mô hình “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự” tại xã Hàm Mỹ; mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại xã Hàm Minh.

Thông qua việc thực hiện, UBND các các cấp, Thủ trưởng ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh; nội dung triển khai khá đồng bộ với việc Cấp ủy ban hành Nghị quyết, chính quyền cụ thể hóa nhiệm vụ và tổ chức quán triệt triển khai ký cam kết thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT”.

Lực lượng Công an với trách nhiệm là Thường trực Ban chỉ đạo giúp Chủ tịch UBND cùng cấp tham mưu, theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất và kết quả công nhận “An toàn về ANTT” là cơ sở quan trọng để đánh giá về năng lực tổ chức, điều hành, quản lý của hệ thống chính trị cơ sở.

(Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc, kiêm Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo)

Thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá ghi nhận những kết quả đã đạt được; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến ANTT tại địa phương thời gian tới và đặt ra yêu cầu cho những năm tiếp theo là phải đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; kịp thời phát hiện triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra đột biến phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và các tai, tệ nạn xã hội tại địa bàn huyện.

Để đạt được mục tiêu ổn định an ninh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội địa phương, ngoài 05 nhiệm vụ trong tâm địa phương đã đề ra cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

Một là: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an; bảo đảm hàng năm công tác triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT đến cơ sở, cốt cán và ra nhân dân hoàn thành trong quý I và tiếp tục phấn đấu hàng năm phải đạt chỉ tiêu 100 % thôn, khu phố; xã, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp và trên 90% hộ gia đình cam kết thực hiện tiêu chí ”An toàn về ANTT”.

Hai là: Tập trung đổi mới nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động liên tịch giữa các cấp, các ngành với lực lượng Công an, phát huy tốt hơn nữa trách nhiệm của mỗi bên liên tịch trong tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phấn đấu hàng năm có trên 85% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Ba là: Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước như: “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Dân vận khéo”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; cải cách thủ tục hành chính, góp ý xây dựng lực lượng Công an nhân dân; hoạt động an sinh xã hội,...

Bốn là: Thường trực Ban chỉ đạo huyện thường xuyên chỉ đạo sơ kết, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra việc sơ kết, củng cố nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và xây dựng mới mô hình trong phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo Quyết định số 1383 của UBND tỉnh việc ban hành Quy trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTT trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn đấu mỗi khu dân cư (thôn, khu phố) có mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo đảm ANTT.

Năm là: Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo bảo đảm cho quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện và tập hợp tình hình, kết quả thực hiện nội dung phối hợp thông qua cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP, TNXH từ huyện đến cơ sở.

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: