Tìm kiếm

Liên Kết Website


Ra mắt Mô hình “Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự - vì bình yên cuộc sống”.
Thứ 2, 12 Tháng 10 2020 16:34

Sáng ngày 09/10/2020, tại xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an huyện Bắc Bình phối hợp với UBND xã Phan Hiệp tổ chức lễ ra mắt mô hình “Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự - vì bình yên cuộc sống”.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Mô hình được xây dựng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các chức sắc, người có uy tín, trí thức trong vùng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại xã Phan Hiệp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, vận động đồng bào, tín đồ chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới; quản lý, giáo dục tốt con em, người thân không để vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Ảnh: Tặng quà cho mô hình

Dịp này, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an huyện Bắc Bình, UBND xã Phan Hiệp đã trao tặng quà tết Katê cho cho các Chức sắc Bàlamôn giáo; 03 suất quà cho 03 tổ nòng cốt mô hình, 02 tủ sách cho nhà đạo Bàlamôn và 40 suất quà cho nh ân dân đến tham dự chương trình./.

Xuân Lộc

 

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: