Tìm kiếm

Liên Kết Website


Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Thứ 4, 04 Tháng 12 2019 14:41

Vừa qua, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Bình Thuận, đồng chí Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí đại tá Đào Ngọc Nghĩa, phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham dự.

Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển biến” và “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, tư tưởng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sỹ. Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong các hoạt động xã hội tình nguyện, nhiều hành động đẹp, việc làm ý nghĩa được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, không ngừng đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo gương Bác; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó./.

Thu Hà-  Văn Hoàn

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: