Tìm kiếm

Liên Kết Website


Hội Phụ nữ cơ sở PA03-PA06-PA09 làm tốt công tác hướng về cơ sở
Thứ 2, 11 Tháng 11 2019 15:34

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên trong các hoạt động xung kích vì cộng đồng, chăm lo, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: