Kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an ninh” tại 10 xã đăng ký về đích nông thôn mới tỉnh Bình Thuận năm 2018
Thứ 4, 12 Tháng 12 2018 10:49

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện tiêu chí 19, phục vụ Ban chỉ đạo tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018. Công an và Quân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch phối hợp số 3117/KH-CAT-PV28 ngày 03/10/2018 và thành lập 2 đoàn tiến hành kiểm tra thực tế việc thực hiện tiêu chí 19 “Quốc phòng và an ninh” tại 07 xã: Trà Tân, Đức Chính (Đức Linh), Hàm Cường (Hàm Thuận Nam), Tiến Thành (Phan Thiết), Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc), Hòa Thắng (Bắc Bình), Vĩnh Hảo (Tuy Phong). Riêng 03 xã: Đức Bình (Tánh Linh), Tân Hải (La Gi), Thuận Minh (Hàm Thuận Bắc) Công an các địa phương tự kiểm tra và có báo cáo.

 

Trên cơ sở kiểm tra và tự kiểm tra cho thấy Công an, Quân sự các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác quốc phòng năm 2018 để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể để thống nhất về chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện. Hầu hết các địa phương đều thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong chỉ đạo, hướng dẫn và tập trung huy động các cấp các ngành vào cuộc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí 19.

(Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong)

Vai trò trách nhiệm của lực lượng Công an, Quân sự đã có sự phối hợp chặt chẽ trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, vận động con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Tăng cường công tác phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT, đặc biệt là trong các dịp cao điểm, các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương. Do đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được kiềm chế và có giảm so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh: Hội nghị tuyên truyền tại địa bàn cơ sở)

Tuy nhiên, vẫn còn nổi lên một số tồn tại cần khắc phục để bảo đảm tính ổn định, bền vững của tiêu chí như sau: công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội chưa được thường xuyên nên một số xã vẫn còn xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản, cờ bạc, số đề và tín dụng đen đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT tai cơ sở. Các đoàn thể chính trị chưa làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người đặc xá, tha tù, người sau cai nghiện nên tỷ lệ số người tái nghiện, tái phạm cao; chưa kiềm chế một cách bền vững tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đánh giá, rà soát từng chỉ tiêu của tiêu chí 19 về “Quốc phòng và an ninh” đến thời điểm hiện tại thì có 09/10 xã đạt tiêu chí 19 theo quy định tại Hướng dẫn số 993/HD-BCH, ngày 05/6/2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thực hiện tiêu chí 19.1 và Hướng dẫn số 110/HD-CAT-PV28, ngày 13/01/2017 của Công an tỉnh thực hiện tiêu chí 19.2. Riêng xã Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) không đạt vì để xảy ra tệ nạn xã hội tăng.

Để tiếp tục giữ vững tiêu chí 19 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra đề nghị lực lượng Công an cơ sở phối hợp với lực lượng Quân sự thông qua cơ chế Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; thông tin kịp thời những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị tích cực vận động cán bộ và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là ma túy, cờ bạc; tham gia cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; giúp đỡ người đặc xá, tha tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với địa bàn nông thôn; hướng dẫn xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở thực sự có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT ở địa bàn nông thôn, nhất là công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý vật liệu nổ, đặc biệt là pháo nổ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT không để tội phạm lợi dụng hoạt động; chú trọng công tác quản lý đối tượng, tăng cường tuần tra kiểm soát các địa bàn trọng điểm điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội. Triệt phá các băng ổ nhóm hoạt động cho vay nặng lãi, mua bán ma túy, bảo kê làm trong sạch địa bàn.

- Làm tốt công tác tư tưởng, động viên các đồng chí Công an xã bán chuyên trách yên tâm công tác, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Kiểm lâm trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ biển đảo và phòng. chống cháy rừng./.

Quang Nam – PV28

 

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: