Tìm kiếm

Liên Kết Website


Đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Thứ 5, 29 Tháng 3 2018 21:20

Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam năm 2017.

Chiều 29-3, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai Quy chế phối hợp năm 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, có hình thức, biện pháp cụ thể để nhân dân bày tỏ ý kiến và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Tiếp tục tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu với Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; phối hợp tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Văn phòng Chủ tịch nước chủ động tham mưu với Chủ tịch nước về công tác Mặt trận khi Chủ tịch nước đi công tác địa phương, cơ sở, cũng như khi đi công tác nước ngoài nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy hơn nữa công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong việc khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Đức Dũng
Báo CAND
Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: