Tập huấn phòng cháy chữa cháy cho học sinh sinh viên
Thứ 5, 31 Tháng 3 2016 14:30

Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận vừa tập huấn phổ biến kiến thức nâng cao nhận thức và hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu hộ cứu nạn cho viên chức, người lao động và học sinh sinh viên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra.

 

Tại lớp tập huấn này, tập thể nhà trường và học sinh sinh viên đã được phổ biến những vấn đề liên quan tới nội dung của Luật PCCC, đoán và đưa ra giải pháp xử lý cháy tại hiện trường, giải thoát nạn nhân tại đám cháy. Nắm bắt tác dụng của một số loại phương tiện PCCC, quy trình, cách tổ chức cứu chữa vụ cháy cũng như các kỹ năng thao tác và sử dụng một số loại phương tiện PCCC.

Trang Minh(baobinhthuan.com.vn)

Phản hồi
Thêm mới
Tên bạn:
Email:
 
Tiêu đề: