Hình sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
81 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4/8/2000 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của BLHS 1999.
82 Bộ luật số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Tố tụng hình sự.
83 Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
84 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP, ngày 24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999
85 Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của UBTV Quốc hội khoá XII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.
86 Những quy định về thủ tục Tố tụng hình sự
87 Lĩnh vực Chứng khoán và thị trường chứng khoán
88 Thông tư số 09/2006/TT-BCA-C11 của Bộ Công an hướng dẫn giám định tư pháp trong lực lượng CAND
89 Thông tư liên tịch số 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/06/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng
90 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “thi hành bản án và quyết định của Toà án” của bộ luật tố tụng hình sự
91 Thông tư liên tịch số 10 hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
92 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA ngày 20/10/2008 về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »