Tìm kiếm

Liên Kết Website


Hình sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
61 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP, ngày 29/02/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
62 Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BQP, ngày 11/8/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII “các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật hình sự năm 1999.
63 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC, ngày 25/9/2001 hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999
64 Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA, ngày 12/6/2000 hướng dẫn thi hành mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28/1/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
65 Thông tư số 90/2008/TT-BNN, ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu
66 Thông tư số 19/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ
67 Thông tư số 18/2004/TT-BCA(V19), ngày 09/11/2004 của Bộ Công an hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc CAND gây ra
68 hông tư số 04/2007/TT-BCA, ngày 21/5/2007 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19) ngày 23/9/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong CAND
69 Quyết định số 2486/QĐ-BNN ngày 14/8/2007 về việc đính chính TTLT số 19/2007 ngày 08/3/2007 hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
70 Thông tư số: 01/2006/TT-BCA(C11) ngày 12 tháng 01 năm 2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số nội dung của điều 35 bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
71 Pháp lệnh của Uỷ ban thường vụ quốc hội số 23/2004/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 8 năm 2004 về Tổ chức điều tra hình sự
72 Thông tư liênt ịch số 16/2007/TTLT-BCA-BTC ngày 07/11/2007 hướng dẫn việc phối hợp thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
73 Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12, ngày 25/12/2008 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật Tố tụng hình sự và dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự
74 Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10, ngày 28 tháng 1 năm 2000 về việc triển khai thực hiện mục 3 nghị quyết của Quốc hội "về việc thi hành bộ luật hình sự"
75 Nghị quyết số 03/2004/NQ-HĐTP ngày 02/10/2004 của HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003.
76 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của HĐTP TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm “thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003.
77 Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS 1999.
78 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS 1999 về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thưòi hạn chấp hành hình phạt.
79 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS 1999.
80 Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 BLHS 1999.
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »