Hình sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
41 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP, ngày 27/3/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
42 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Ngày 20/10/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống tham nhũng
43 Hiệp định chống khủng bố số 18/2009/SL-LPQT ngày 19/2/2009 giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
44 VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
45 Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự.
46 Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.
47 Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12, ngày 13/5/2009 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự
48 Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 04/8/2006 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài
49 Thông tư liên tịch số 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC, ngày 29/4/2004 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ
50 Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 26/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo
51 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 01/6/2006 hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
52 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP, ngày 23/5/2006 về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
53 Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA, ngày 05/7/2000 hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999 và mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999
54 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP, ngày 29/02/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
55 Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BQP, ngày 11/8/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII “các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật hình sự năm 1999.
56 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC, ngày 25/9/2001 hướng dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật hình sự năm 1999
57 Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA, ngày 12/6/2000 hướng dẫn thi hành mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28/1/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
58 Thông tư số 90/2008/TT-BNN, ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu
59 Thông tư số 19/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ
60 Thông tư số 18/2004/TT-BCA(V19), ngày 09/11/2004 của Bộ Công an hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc CAND gây ra
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »