Hình sự
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
41 Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA, ngày 12/07/2007 của Bộ Công an bổ sung, sửa đổi các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng CAND ban hành kèm theo QĐ số 1351/2004/QĐ-BCA(C11) ngày 18/11/2004
42 Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11, ngày 15/12/2006 sửa đổi điều 9 của pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự
43 Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12, ngày 21/11/2008 về việc sửa đổi một số điều của NQ số 728/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 20/8/2004 về việc thành lập CQĐT hình sự, cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, CQĐT hình sự khu vực
44 Nghị định số 113/2008/NĐ-CP, ngày 28/10/2008 ban hành quy chế trại giam
45 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP, ngày 27/3/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
46 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP, ngày 27/3/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
47 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP Ngày 20/10/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống tham nhũng
48 Hiệp định chống khủng bố số 18/2009/SL-LPQT ngày 19/2/2009 giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
49 VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
50 Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự.
51 Luật số 37/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.
52 Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12, ngày 13/5/2009 về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự
53 Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 04/8/2006 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài
54 Thông tư liên tịch số 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC, ngày 29/4/2004 về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành hình phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ
55 Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 26/12/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo
56 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 01/6/2006 hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
57 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP, ngày 23/5/2006 về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
58 Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA, ngày 05/7/2000 hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999 và mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999
59 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP, ngày 29/02/2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
60 Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA-BQP, ngày 11/8/2003 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII “các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của Bộ luật hình sự năm 1999.
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »