Hành chính
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
81 NĐ 99.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
82 NĐ 98.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ
83 NĐ 97.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
84 NĐ 95.2013.CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
85 NĐ 93.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI, THỦY NỘI ĐỊA
86 NĐ 80.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
87 NĐ 79.2013.CP XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ
88 NĐ 64.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
89 NĐ 08.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
90 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
91 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
92 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA BỘ PHẬN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.
93 NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
94 Nghị Quyết số 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công an.
95 Quyết định ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàn giả và gian lận thương mại
96 Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
97 Nghị định số 105 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số
98 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
99 1. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2008.
100 Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01/8/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng.
 
« Bắt đầuPrev123456NextCuối »