Hành chính
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
81 NĐ 08.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
82 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
83 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
84 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA BỘ PHẬN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.
85 NGHỊ ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
86 Nghị Quyết số 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công an.
87 Quyết định ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàn giả và gian lận thương mại
88 Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
89 Nghị định số 105 của CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số
90 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.
91 1. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2008.
92 Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01/8/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng.
93 Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24/7/2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.
94 Thông tư số 23/2009/TT-BCA(V19) ngày 22/4/2009 quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục.
95 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
96 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chit iết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008.
97 Những quy định phần chung
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »