Hành chính
title Filter     Hiển thị # 
# Tiêu đề danh mục
61 NĐ 120.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU
62 NĐ 119.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÚ Y, GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI
63 NĐ 114.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
64 NĐ 110.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
65 NĐ 109.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HÓA ĐƠN
66 NĐ 108.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN VÀ THị TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
67 NĐ 107.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
68 NĐ 105.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
69 NĐ 103.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN
70 NĐ 99.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
71 NĐ 98.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ
72 NĐ 97.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
73 NĐ 95.2013.CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
74 NĐ 93.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI, THỦY NỘI ĐỊA
75 NĐ 80.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
76 NĐ 79.2013.CP XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ
77 NĐ 64.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
78 NĐ 08.2013.CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
79 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 12/2010/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC XỬ LÝ TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
80 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
 
« Bắt đầuPrev12345NextCuối »