Tìm kiếm

Liên Kết Website


Quyết định 1386/QĐ-BCA-C41 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đăng ký, quản lý con dấu thuộc phạm
Thứ 2, 29 Tháng 7 2019 10:06

Tải nội dung đầy đủ tại đây

Số quyết định 1386/QĐ-BCA-C41
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và đăng ký, quản lý con dấu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an
Ngày quyết định 06/04/2018
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu, Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện
File đính kèm:
Tên thủ tục hành chính kèm theo Cơ quan ban hành
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp Trung ương) Bộ Công An
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Bộ Công An
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Bộ Công An
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Bộ Công An
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp Trung ương) Bộ Công An
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp Trung ương) Bộ Công An
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An
Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An
Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An
Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Bộ Công An
đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An
Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An
Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An
Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp trung ương) Bộ Công An