Tìm kiếm

Liên Kết Website


Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC
Thứ 5, 04 Tháng 9 2008 10:41

 

THỦ TỤC CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

I. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp, cơ sở đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, phải đến nộp hồ sơ tại: Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Thuận.

Thời gian nhận hồ sơ từ thứ 2 – 6 hàng tuần trong giờ hành chính (ngày lễ nghỉ).

- Khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho phù hợp.

Bước 3: Đến nhận giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC tại địa chỉ: 139 Mậu Thân, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận; điện thoại: 0693428397

II. Thành phần hồ sơ: 01 bộ

Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

a) Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

c) Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

d) Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

đ) Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

III. Đối tượng thực hiện hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

IV. Thời hạn giải quyết:

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị (mẫu số PC21) và các giấy tờ hợp lệ theo quy định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải tổ chức kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh. Kết quả kiểm tra phải được lập biên bản (mẫu số PC05). Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện theo quy định thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC22); trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

b) Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được cấp lại hoặc đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Cấp lại, đổi giấy xác nhận do bị mất, hỏng: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị;

- Trường hợp đổi giấy xác nhận khi doanh nghiệp, cơ sở có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề kinh doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đổi giấy xác nhận; bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sau khi thay đổi. Thời hạn giải quyết đổi giấy xác nhận không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Lệ phí: Không quy định

VI. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số PC21 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014.

VII. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy theo mẫu Mẫu số PC22 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014.

VIII. Căn cứ pháp lý:

- Luật PCCC năm 2001; Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2014.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC.

- Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.