Cấp giấy đủ điều kiện về PCCC.
Thứ 5, 04 Tháng 9 2008 10:41

  

   a)  Đối tượng: Áp dụng bắt buộc đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (gồm tàu thuỷ, tàu hoả chuyên dùng đề vận chuyển hành khách, vận chuyển xăng dầu, chất lỏng dễ cháy khác, khí cháy, vật liệu nổ, hoá chất có nguy hiểm cháy nổ).

 

   b)  Thủ tục giấy tờ gồm: 

     1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” (theo mẫu PC5 Phụ lục 1 Thông tư 04 của Bộ Công an ban hành ngày 31/3/2004).

     2. Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác.

     3. Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện cứu người đã trang bị (theo mẫu PC6 Phụ lục 1 Thông tư 04 của Bộ Công an).

     4. Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy.

     5. Phương án chữa cháy (theo mẫu được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 04 của Bộ Công an ban hành ngày 31/3/2004).

 

   c)  Điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở xin cấp giấy đủ điều kiện:

        1. Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở: quy định tại điều 9 Nghị Định 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ.

        2. Điều kiện an toàn đối với phương tiện giao thông cơ giới: quy định tại điều 12 Nghị Định 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ.

        3. Điều kiện an toàn đối với khu dân cư: quy định tại điều 10 Nghị Định 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ.

       

   d)  Thời gian trả kết quả: 

  • Không quá 3 ngày làm việc.
  • Phòng Cảnh sát PCCC tiếp nhận hồ sơ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).

 

   e)  Lệ phí, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ: 

        - Lệ phí: không thu lệ phí.

       - Địa điểm:  Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Bình Thuận, số 306 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

       - Số điện thoại liên hệ:  062.858251