Cấp giấy vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
Thứ 5, 04 Tháng 9 2008 10:40

  

   a)  Đối tượng: : Phương tiện cơ giới vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại phụ lục 2 Thông tư 04 Bộ Công an.

 

   b)  Thủ tục giấy tờ gồm: 

     1. Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ (theo mẫu PC8 phụ lục 1 thông tư 04 của Bộ Công an).

     2. Bản sao “Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ” đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan đăng kiểm cấp, biên bản kiểm tra điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện cơ giới đường thuỷ, đường sắt.

     3. Bản sao hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

     4. Bản sao các giấy tờ cần thiết đảm bảo phương tiện được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

    

   c)  Thời hạn cấp "giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ":

        - Có giá trị một lần đối với phương tiện có hợp đồng từng chuyến.

        - Có giá trị 06 tháng đối với phương tiện chuyên dùng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ.

       

   d)  Thời gian trả kết quả: 

  • Không quá 3 ngày làm việc.

   e)  Lệ phí, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ: 

        - Lệ phí: không thu lệ phí.

       - Địa điểm:  Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Bình Thuận, số 306 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

       - Số điện thoại liên hệ:  062.858251