Tìm kiếm

Liên Kết Website


Phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở.
Thứ 5, 04 Tháng 9 2008 10:38

THỦ TỤC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CƠ SỞ

I. Các bước thực hiện:

Bước 1: Cơ quan tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hoặc gửi qua đường công văn. Thời gian nhận hồ sơ gửi trực tiếp từ thứ 2 – 6 hàng tuần trong giờ hành chính (trừ ngày lễ nghỉ).

Bước 3: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin có liên quan đến nội dung phương án để xem xét quyết định phê duyệt hay có văn bản yêu cầu bổ sung, chỉnh lý lại phương án chữa cháy.

Bước 4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận kết quả phương án đã phê duyệt hoặc văn bản yêu cầu bổ sung chỉnh lý lại phương án (trực tiếp hoặc qua đường công văn).

II. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy

- 02 phương án chữa cháy đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án duyệt, ký tên, đóng dấu.

III. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đề xuất không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. Đối tượng thực hiện hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

IV. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phương án PCCC được cơ quan Cảnh sát PCCC phê duyệt.

V. Lệ phí: Không quy định.

VI. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Mẫu phương án chữa cháy theo Mẫu số PC11 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014.

VII. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật PCCC năm 2001; Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2014.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014.