Cấp giấy vận chuyển Vật liệu nổ Công nghiệp.
Thứ 5, 04 Tháng 9 2008 10:38
 

   a)  Hồ sơ: 

     1. Đơn xin vận chuyển vật liệu nổ.

     2. Người áp tải và người điều khiển phương tiện vận chuyển vật liệu nổ phải đăng ký lý lịch ở cơ quan Công an nơi đến lấy giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (đăng ký tại PC23). Trường hợp chưa có điều kiện đăng ký lý lịch thì người này phải được người bảo vệ chuyên trách của đơn vị mình công tác hoặc được Công an xã giới thiệu về lý lịch, tư cách đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Việc giới thiệu này chỉ làm một lần nếu muốn tiếp tục thì phải đăng ký lý lịch.

     3. Người đến xin cấp và lấy kết quả giấy phép vận chuyển vật liệu nổ phải có: giấy chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu của cơ quan đề nghị cấp vận chuyển.

     4. Lệnh xuất kho hoặc giấy báo hàng.

     5. Bằng điều kiển phương tiện và giấy kiểm định phương tiện còn trong thời hạn giá trị.

     6. Giấy đủ điều kiện hành nghề đặc biệt.

     7. Giấy đăng ký vận chuyển vật liệu nổ, nội dung giấy đăng ký phải ghi rõ họ tên người áp tải, người điều khiển phương tiện, tuyến đường đi, thời gian, số lượng vật liệu chất nổ.

    

     * Ngoài ra phải có giấy xác nhận tình trạng kho chứa vật liệu nổ của PC23 quản lý kho mà vật liệu nổ sẽ chuyển đến (trường hợp phương tiện tại Bình Thuận vận chuyển vật liệu nổ đến địa phương khác).

     * Trong quá trình vận chuyển phương tiện gặp trở ngại mà cần thay đổi những điều ghi trong giấy phép (phải thay đổi tuyến đường, thay đổi phương tiện vận chuyển hoặc thay đổi người điều khiển, áp tải) phải có sự chứng nhận của Uỷ ban nhân dân hoặc công an nơi xảy ra sự kiện.

     Người và phương tiện thay thế phải đạt yêu cầu theo các quy định đã nêu ở trên.

     * Các loại: Giấy đủ điều kiện hành nghề đặc biệt, bằng điều khiển phương tiện, giấy đăng kiểm của phương tiện dùng vận chuyển vật liệu nổ nếu sử dụng xin phép nhiều lần thì cơ quan, tổ chức xin vận chuyển vật liệu nổ chỉ cần nộp trong lần xin phép vận chuyển đầu tiên; khi một trong các loại giấy phép trên hết hạn quy định thì phải nộp bản sao giấy phép cùng loại có thời hạn mới nếu tiếp tục xin vận chuyển.

   b)  Lệ phí:

     Thu theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

     Mức cụ thể gồm:

  • Vận chuyển dưới 5 tấn: 20.000đ
  • Vận chuyển từ 5 tấn đến 10 tấn: 40.000đ
  • Vận chuyển từ 10 tấn trở lên: 60.000đ     

   c)  Địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ: 

       - Địa điểm:  Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Bình Thuận, số 306 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

       - Số điện thoại liên hệ:  062.858251