Tìm kiếm

Liên Kết Website


Thủ tục kiểm tra nghiệm thu về PCCC
Thứ 2, 14 Tháng 9 2020 09:52

THỦ TỤC KIỂM TRA NGHIỆM THU VỀ PCCC

 

I. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hoặc có thể gửi văn bản đề nghị kiểm tra nghiệm thu qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Thuận, 306 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận (riêng hồ sơ nghiệm thu chủ đầu tư có thể nộp trước hoặc chuẩn bị đầy đủ khi kiểm tra nghiệm thu thực tế thì gửi cho phòng Cảnh sát PCCC và CNCH).

Bước 3: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH liên hệ chủ đầu tư hoặc căn cứ ngày trong văn bản mời nghiệm thu để tiến hành kiểm tra nghiệm thu về PCCC theo quy định:

- Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy do chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới chuẩn bị;

- Kiểm tra việc thi công, lắp đặt trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới theo thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC;

- Tổ chức kiểm tra thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới khi xét thấy cần thiết.

Kết quả kiểm tra nghiệm thu về PCCC được lập thành biên bản (mẫu số PC05).

Nếu đảm bảo các yêu cầu theo quy định, thì Phòng Cảnh sát PCCC ra văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC cho công trình, hạng mục hay hệ thống PCCC được lắp đặt tại công trình.

Bước 4: Nhận kết quả nghiệm thu (trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hoặc qua đường công văn)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC tại địa chỉ: 139 Mậu Thân, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận; điện thoại: 0693428397.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

- Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

- Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

III. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu, Phòng Cảnh sát PCCC xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

IV. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư các dự án công trình, chủ phương tiện giao thông cơ giới được thẩm duyệt về PCCC sau khi thi công xong trước khi đưa vào sử dụng phải tổ chức nghiệm thu về PCCC.

V. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Thuận (theo phân cấp kiểm tra nghiệm thu về PCCC).

VI. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC (Đồng ý kết quả nghiệm thu hoặc không đồng ý kết quả nghiệm thu).

VII. Lệ phí: Không quy định

VIII. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

IX. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật PCCC năm 2001; Luật PCCC sửa đổi bổ sung Luật PCCC năm 2014.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC.

- Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.