Tìm kiếm

Liên Kết Website


Cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH
Thứ 2, 14 Tháng 9 2020 09:39

THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN CỨU HỘ

I. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điểm 5 điều 11 Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tại địa chỉ 139 Mậu Thân, Phan Thiết, Bình Thuận hoặc gửi qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, 306 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận.

- Bước 3: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tự tổ chức huấn luyện: Cá nhân, tổ chức tổ chức kiểm tra thực hành và làm bài kiểm tra lý thuyết cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ theo lịch kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức cá nhân đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức huấn luyện: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ liên hệ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho những cá nhân có kết quả đạt yêu cầu. (tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sắp xếp cử người và đến học tập, tham dự kiểm tra theo thời gian kế hoạch đề ra, chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức lớp huấn luyện).

- Bước 4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận kết quả: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC tại địa chỉ: 139 Mậu Thân, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận; điện thoại: 0693428397

II. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện, hồ sơ 01 bộ gồm:

- Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;

- Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện;

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện, hồ sơ 01 bộ gồm:

a) Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị;

- Danh sách trích ngang lý lịch; giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

b) Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, hồ sơ gồm:

- Đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

- Sơ yếu lý lịch;

- Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên.

III. Thời hạn giải quyết: Thời hạn cấp, đổi, cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xin đổi, cấp lại.

IV. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng dân phòng được bồi dưỡng, huấn luyện về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cần thiết về cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng khác khi có yêu cầu.

V. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ.

VI. Lệ phí: Không quy định. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ do cơ quan, tổ chức, cơ sở tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật.

VII. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

VIII. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

- Thông tư 08/2018/TT-BCA của ngày 05/03/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.