Tìm kiếm

Liên Kết Website


Cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC
Thứ 2, 14 Tháng 9 2020 09:23

THỦ TỤC CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

HUẤN LUYỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

I. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc gửi qua đường công văn.

- Bước 3: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân tự tổ chức huấn luyện: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tham gia giảng bài (nếu có yêu cầu) và tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho cá nhân có kết quả đạt yêu cầu.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức cá nhân đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và   CNCH tổ chức huấn luyện: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ liên hệ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho những cá nhân có kết quả đạt yêu cầu. (tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sắp xếp cử người và đến học tập, tham dự kiểm tra theo thời gian kế hoạch đề ra, chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức lớp huấn luyện).

- Bước 4: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận kết quả: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về PCCC tại địa chỉ: 139 Mậu Thân, P. Bình Hưng, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận; điện thoại: 0693428397.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện, hồ sơ 01 bộ gồm:

- Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;

- Kế hoạch tổ chức huấn luyện;

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện, hồ sơ 01 bộ gồm:

- Đơn đề nghị tổ chức lớp huấn luyện;

- Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

3. Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC:

Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC14 Thông tư 66/2014/TT-BCA).

4. Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC bị rách, cũ nát hoặc bị mất:

Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị rách, cũ nát hoặc bị mất, hết thời hạn sử dụng thì phải có đơn đề nghị xin đổi, cấp lại.

5. Thời hạn, phạm vi sử dụng Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháydo Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn này, phải huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận mới.

III. Thời hạn giải quyết:

1. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy:

a) Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại Mục IV thủ tục này;

b) Thời gian huấn luyện lại để được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi giấy này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ.

2. Thời gian cấp giấy:

Thời gian cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu hoặc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xin đổi, cấp lại.

IV. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

1. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy

a) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật phòng cháy và chữa cháy;

b) Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

c) Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

d) Người chỉ huy tàu thuỷ, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

đ) Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

e) Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

V. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo mẫu PC15.

VI. Lệ phí: Không quy định.

VII. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

- Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.(Mẫu số PC14).

VIII. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật PCCC năm 2001; Luật PCCC sửa đổi bổ sung năm 2014.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC.

- Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.